Aktualności


KOMUNIKAT

2020-04-01

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, że
zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 36/2020 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia
31 marca 2020 r. zmieniającym Zarządzenie Nr 27/2020 Burmistrza Gminy Mosina z 12 marca 2020r.

czytaj całość publikacji "KOMUNIKAT"


Świetlice Opiekuńczo-Wychowawcze

2020-03-31

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, ze nadal w formie on line funkcjonują dwie świetlice opiekuńczo-wychowawcze: w Krośnie i Pecnej;

czytaj całość publikacji "Świetlice Opiekuńczo-Wychowawcze"

Dołączone pliki:


INFORMACJA

2020-03-27

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, że w związku
z koronawirusem została zawieszona na terenie Gminy Mosina działalność świetlic opiekuńczo-wychowawczych

czytaj całość publikacji "INFORMACJA"


POMOC NIESŁYSZĄCYM

2020-03-24

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie informuje o możliwości uzyskania pomocy dedykowanej niesłyszącym seniorom.

czytaj całość publikacji "POMOC NIESŁYSZĄCYM"

Dołączone pliki:


DYŻUR TELEFONICZNY

2020-03-24

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją dot. rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie, wychodząc naprzeciw potrzebom osób objętych obowiązkową kwarantanną/na podstawie decyzji wydanej przez służby sanitarne/,

czytaj całość publikacji "DYŻUR TELEFONICZNY"


POMOC SPECJALISTÓW

2020-03-20

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie przekazuje informacje, dotyczące oferty pomocy specjalistów Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy.

czytaj całość publikacji "POMOC SPECJALISTÓW"

Dołączone pliki:


KOMUNIKAT

2020-03-19

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie apeluje do rodzin objętych kwarantanną,
o zgłaszanie telefoniczne potrzeb w zakresie dostarczenia żywności.
Warunkiem koniecznym do uzyskania tej formy pomocy jest decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o objęciu kwarantanną.

czytaj całość publikacji "KOMUNIKAT "


SPECJALISTYCZNA POMOC PSYCHOLOGICZNA

2020-03-16

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie uruchomił specjalistyczną pomoc psychologiczną dla osób objętych kwarantanną.

czytaj całość publikacji "SPECJALISTYCZNA POMOC PSYCHOLOGICZNA"


KOMUNIKAT

2020-03-16

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie uprzejmie informuje, że
w związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem SARS- CoV-2, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr 27/2020 z dnia 12 marca 2020, dostęp do pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie jest ograniczony do dnia 31 marca 2020 z możliwością przedłużenia.

czytaj całość publikacji "KOMUNIKAT"


KOMUNIKAT

2020-03-11

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie w nawiązaniu do komunikatu Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10.03.2020r. dot. rozprzestrzeniania się koronawirusa,

czytaj całość publikacji "KOMUNIKAT"


PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - 2020r

2020-02-18

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH JAKIE OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MOSINIE PRZEWIDUJE PRZEPROWADZIĆ W 2020 ROKU

czytaj całość publikacji "PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - 2020r"


Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

2020-02-18

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.

czytaj całość publikacji "Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym"

Dołączona galeria:

Plakat

Dołączone pliki:


Terminy wypłat świadczeń

2019-12-27

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie podaje szczegółowe terminy wypłat zasiłków z Działu Świadczeń Rodzinnych w roku 2020.

czytaj całość publikacji "Terminy wypłat świadczeń"


Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2019-2020

2019-12-20

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie uprzejmie informuje, że od stycznia 2020r będzie realizatorem rządowego programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”, realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

czytaj całość publikacji "Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2019-2020"

Dołączone pliki:


Informacja rzecznika ZUS dotycząca wniosków o 500+ dla osób niepełnosprawnych

2019-11-27

Prawie 35 tys. osób w Wielkopolsce złożyło już wniosek do ZUS o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Z szacunków ZUS wynika, że od października tego roku do marca przyszłego roku, wnioski o nowe świadczenie może złożyć nawet 70 tys. osób w naszym województwie.

czytaj całość publikacji "Informacja rzecznika ZUS dotycząca wniosków o 500+ dla osób niepełnosprawnych"


Psycholog w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym w Mosinie

2019-11-15

Oferta na usługę psychologa w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym w Mosinie

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie zaprasza do składania ofert na usługę psychologa w Punkcie Informacyjno- Konsultacyjnym w Mosinie.

Świadczenie usług z zakresu pomocy psychologicznej dla osób współuzależnionych i zagrożonych uzależnieniem a także ofiar przemocy domowej i ich sprawców w ramach zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Praca na podstawie umowy – zlecenia od 1 stycznia 2020r

czytaj całość publikacji "Psycholog w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym w Mosinie"

Dołączone pliki:


Apel dotyczący zbliżającego się okresu zimowego

2019-10-30

Zbliża się zima, czas, w którym szczególną opieką należy otoczyć osoby, które z różnych względów często niezależnych od siebie, nie są w stanie zapewnić sobie bezpiecznych warunków egzystencji. Zbliżający się czas to trudny okres szczególnie dla osób bezdomnych, samotnych, niepełnosprawnych oraz żyjących w ubóstwie i niedostatku. Zabezpieczenie tym osobom podstawowych potrzeb, takich jak: ciepłe ubranie, ciepły posiłek, schronienie jest w tym okresie rzeczą najważniejszą. W okresie zimowym grupami szczególnie wrażliwymi są osoby samotnie mieszkające, starsze, niesamodzielne, niepełnosprawne, bezdomne.
W związku z powyższym zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o współpracę z pracownikami socjalnymi i szczególne zwrócenie w tym czasie uwagi na mieszkańców Waszych miejscowości którzy, aby przetrwać bezpiecznie okres zimowy potrzebują pomocy innych osób. W razie niepokojących sygnałów prosimy o kontakt z:

czytaj całość publikacji "Apel dotyczący zbliżającego się okresu zimowego"


Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

2019-10-16

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nowy program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020.
Program ma na celu pomoc pełnoletnim osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystenckie nie mogą być świadczone w rodzinach korzystających z usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, programu „Opieka wytchnieniowa”. Pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej jest finansowana ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

czytaj całość publikacji "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"
Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie. ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji