Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

Program Opieka Wytchnieniowa -edycja 2021

Data publikacji: 2021-06-16

Logo Flaga i Herb PL

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, że Gmina Mosina przystąpiła do realizacji  Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Opieka Wytchnieniowa –edycja 2021

Adresatami świadczenia usługi opieki wytchnieniowej (uczestnikami Programu)
są członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad:

             1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

             2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem

                 równoważnym.   

Czytaj całość publikacji "Program Opieka Wytchnieniowa -edycja 2021"

Załączniki:

 1. Plakat OW (plik pdf 691KB)
 2. Regulamin OW (plik docx 73KB)
 3. Karta zgłoszenia do Programu (plik docx 57KB)
 4. Karta oceny stanu zdrowia wg zmodyfikowanej skali FIM (plik docx 56KB)
 5. Oświadczenie RODO art.13 (plik docx 57KB)
 6. Oświadczenie RODO art.14 (plik docx 57KB)
 7. Karta realizacji Programu (plik docx 58KB)

KOMUNIKAT

Data publikacji: 2021-06-02

W dniu 4 czerwca 2021r./piątek/ Ośrodek Pomocy Społecznej
w Mosinie będzie nieczynny.

 

                                                              Przepraszamy za utrudnienia       

LETNI WYPOCZYNEK

Data publikacji: 2021-05-31

Logo OPS Mosina

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie realizując „Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na rok 2021”, organizuje  w dniach  od 26.06.2021r. do 5.07.2021r.  bezpłatny, letni wypoczynek nad morzem we Władysławowie, dla 92 dzieci z rodzin z problemami społecznymi z terenu Gminy Mosina.

Czytaj całość publikacji "LETNI WYPOCZYNEK"

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Data publikacji: 2021-05-20

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 dotyczy wszystkich  mieszkańców Polski również seniorów. Jeśli wśród Państwa bliskich, znajomych, sąsiadów są osoby starsze, które nie posiadają komputera lub mają kłopot z obsługą telefonu, pomóżmy im bezpiecznie zrealizować obowiązek spisowy w najdogodniejszej dla nich formie: samospisu internetowego https://spis.gov.pl/  (w domu lub punkcie spisowym) albo w formie rozmowy telefonicznej z rachmistrzem 22 279 99 99.

Czytaj całość publikacji "Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021"

Dla SenioraGminny Punkt SpisowyInfolinia

Program"Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej"edycja 2021

Data publikacji: 2021-05-18

logo-mrips

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie informuje o przystąpieniu do realizacji Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” –edycja 2021, finansowanego z państwowego funduszu celowego -Fundusz Solidarnościowy.
Podstawą prawną Programu jest art.7 ust.5 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym/Dz.U.z 2020r. poz.1787/.

Czytaj całość publikacji "Program"Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej"edycja 2021"

Załączniki:

 1. Plakat (plik pdf 763KB)
 2. RODO (plik docx 14KB)
 3. Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej-edycja 2021 (plik docx 77KB)
 4. Karta zgłoszenia do Programu (plik docx 42KB)
 5. Karta potrzeb (plik docx 42KB)
 6. Regulamin AOON (plik docx 51KB)

SPECJALISTYCZNA POMOC PSYCHOLOGICZNA

Data publikacji: 2021-04-02

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie, informuje o wznowieniu działalności Punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, a także Punktu terapeutycznego dla ofiar i sprawców przemocy.
Punkty mieszczą się w Mosińskim Ośrodku Kultury ul. Dworcowa 4  s.Nr 8

 

Czytaj całość publikacji "SPECJALISTYCZNA POMOC PSYCHOLOGICZNA"

POMOC DLA POGORZELCÓW!!!

Data publikacji: 2021-03-26

W piątek 19 marca br. spłonął dom w Krosinku (Gmina Mosina) - dom państwa

Słomów. W wyniku pożaru, rodzina - dwóch braci i ich 91-letnia mama zostali

bez dachu nad głową i potrzebują naszej pomocy. Mieszkańcy solidaryzujący

się z rodziną, którą dotknęła tragedia, zorganizowali zrzutkę na rzecz

państwa Słomów, których dom strawił ogień (zrzutka.pl ->"Krosinko pomoc dla

pogorzelców"), a Gmina Mosina udzieliła im doraźnego wsparcia w postaci

odzieży, pościeli, koców i żywności. Rodzina pogorzelców otrzyma także od

Gminy pomoc finansową, w ramach zasiłku celowego udzielanego w takich

sytuacjach.

 

Urząd Miejski w Mosinie uruchomił również specjalne subkonto, na które można

dokonywać wpłat, by wesprzeć naszych współmieszkańców dotkniętych tragedią:

 

23 9048 0007 2101 0000 0215 0072

 

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie

Data publikacji: 2021-03-19

Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór na 1 stanowisko urzędnicze w Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka pomocy Społecznej w Mosinie do realizacji zadań z zakresu: świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych, dodatków mieszkaniowych, dodatku energetycznego, świadczenia wychowawczego, świadczenia "Dobry start", jednorazowego świadczenia "Za życiem" oraz Programu "Czyste Powietrze" w pełnym wymiarze czasu pracy. Szczegóły w załączonych dokumentach.

Załączniki:

 1. Kwestionariusz osobowy (plik doc 34KB)
 2. Oświadczenie o niekaralności (plik doc 30KB)
 3. Oświadczenie RODO (plik doc 47KB)
 4. Wynik Naboru (plik doc 54KB)
 5. Ogłoszenie o naborze (plik pdf 1732KB)

ZMIANY W FUNKCJONOWANIU OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Data publikacji: 2021-02-26

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, że z dniem 1 marca 2021r. wznawia bezpośrednią obsługę klienta.
Pracownicy socjalni oraz pracownicy działu świadczeń rodzinnych będą pełnili dyżury codziennie w następujących godzinach:

                               Dział świadczeń rodzinnych                                                               Pracownicy socjalni

Poniedziałek                    8.00- 12.00                                                                                    12.00 – 16.00

Wtorek, Środa                7.00-11.00                                                                                      11.00 – 15.00

Czwartek, Piątek           11.00-15.00                                                                                      7.00 -  11.00

Z uwagi na konieczność zachowania zasad bezpieczeństwa,  klienci zobowiązani są do zasłaniania ust  i nosa maseczką oraz do dezynfekcji rąk.                                                                                                                                                                                                     We wszystkich niewymagających osobistej wizyty w Ośrodku sprawach prosimy kontaktować się telefonicznie/Dział Pomocy Społecznej 618192082, Dział Świadczeń Rodzinnych 61 8981313/ lub drogą elektroniczną  ops@ops.mosina.pl

Jednocześnie informujemy, że w poniedziałki w godzinach 8.00 – 16.00 oraz od wtorku do piątku  w godzinach od 7.00 – 15.00 wszelką korespondencję zapakowaną w kopertę i opisaną nazwą działu do którego ma trafić,  będzie można wrzucać do urny znajdującej się przy wejściu do Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zintegrowany System Opieki i Teleopieki dla mieszkańców Gminy Mosina

Data publikacji: 2021-02-22

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, że Gmina Mosina przystąpiła do projektu „Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Wielkopolski”, z którego będą mogli korzystać także mieszkańcy gminy Mosina.

Projekt realizowany jest na terenie 8 gmin powiatu poznańskiego- tj. gmina Buk, Dopiewo, Komorniki, Kórnik, Kleszczewo, Stęszew, Suchy Las oraz Mosina.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Czytaj całość publikacji "Zintegrowany System Opieki i Teleopieki dla mieszkańców Gminy Mosina"

Załączniki:

 1. Informacja o Projekcie (plik pdf 226KB)

Program "Czyste Powietrze"

Data publikacji: 2021-01-15

Osoby fizyczne, które zamierzają składać wnioski o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu „Czyste powietrze” powinny uzyskać zaświadczenie
o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej.

Czytaj całość publikacji "Program "Czyste Powietrze""

Załączniki:

 1. Formularz informacyjny RODO (plik doc 50KB)
 2. Rozporządzenie-wzór zaświadczenia (plik pdf 542KB)

KOMUNIKAT dot. 500+

Data publikacji: 2021-01-08

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, że zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy  z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z  2019 r. poz. 2407)

przyjmowanie wniosków w sprawie ustalenia prawa do

świadczenia wychowawczego na kolejny okres  odbywać się będzie:

 

- od dnia 1 lutego danego roku w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną,

 

- od dnia 1 kwietnia danego roku w formie papierowej.

Załączniki:

 1. Ulotka-500+ (plik pdf 152KB)
 2. Informator Rodzina 500+ (plik pdf 153KB)

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...