Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

Powrót

Bezpłatna pomoc psychologiczno-terapeutyczna dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Data publikacji: 2020-12-08

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, że Stowarzyszenie Metropolia Poznań podjęło działania służące wsparciu osób doświadczających przemocy w rodzinie w okresie pandemii. Mieszkańcy między innymi gminy Mosina do końca 2020r. mogą skorzystać
z nieodpłatnej profesjonalnej pomocy psychologiczno-terapeutycznej, obejmującej: konsultację, poradnictwo psychologiczne i psychoedukację oraz terapię traumy.
Usługi świadczone będą zdalnie z wykorzystaniem komunikatorów internetowych, takich jak WhatsApp, Zoom, Skype, a także telefonicznie.
W sytuacjach wyjątkowych, związanych z brakiem lub znaczącym utrudnieniem możliwości swobodnego skorzystania z pomocy oferowanej zdalnie, istnieje możliwość korzystania z pomocy oferowanej w formie bezpośredniego kontaktu ze specjalistą w Punkcie informacyjno-konsultacyjnym Poznańskiego Centrum Profilaktyki Społecznej przy ul. Głogowskiej 27 w Poznaniu(w bezpośrednim sąsiedztwie zintegrowanego centrum komunikacyjnego PKP/PKS).
Kontakt z konsultantami Punktu informacyjno-konsultacyjnego PCPS, którzy udzielą zainteresowanym osobom wszelkich informacji oraz umówią spotkanie ze specjalistą(psychologiem, psychoterapeutą), w dogodnej formie oraz terminie: tel. 612211112 w poniedziałki w godzinach 16.00 do 20.00, we wtorki w godzinach 12.00 do 16.00, w środy i czwartki w godzinach 16.00-20.00, w piątki w godzinach 8.00 do 12.00.
Zapraszamy do skorzystania z proponowanej pomocy.

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...