Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

Powrót

OPIEKA WYTCHNIENIOWA- edycja 2021

Data publikacji: 2020-12-14

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie, prosi osoby zainteresowane udziałem w Programie Opieka Wytchnieniowa- edycja 2021, o kontakt telefoniczny z tut. Ośrodkiem do dnia 21 grudnia br.
Wzorem lat ubiegłych Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie zamierza wystąpić
z wnioskiem o dofinansowanie w ramach Programu Opieka Wytchnieniowa- edycja 2021.
Do dnia 31 grudnia 2020r. samorządy mogą składać wnioski do właściwego Wojewody.
Po otrzymaniu od wojewody listy rekomendowanych wniosków (wojewodowie mają na to czas do 20 stycznia 2021 r. minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego weryfikuje ją i zatwierdza - w terminie do 5 lutego 2021 r.
Program Opieka wytchnieniowa powstał, by odciążyć członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich
w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków. Program będzie realizowany w trzech formach:
1. świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
- miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością,
- ośrodku wsparcia,
- innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię realizatora Programu.
2. świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w:
- ośrodku wsparcia,
- w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością wpisaną do rejestru właściwego wojewody,
- innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię realizatora Programu.
Obowiązują limity 240 godzin dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego, limit 14 dni dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego (w przypadku zaistnienia nagłych okoliczności tj. pobytu w szpitalu członka rodziny lub opiekuna prawnego - uczestnika programu spowodowanego zakażaniem koronawirusem, istnieje możliwość przyznania dodatkowego limitu w ramach pobytu całodobowego, w wymiarze kolejnych 14 dni. W tym celu konieczne jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego dotyczącego hospitalizacji).
Kontakt telefoniczny: 618192082 w.14, 15 lub 16 oraz 618192687
pon 8.00-16.00, wt-pt 7.00-15.00.
Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...