Aktualności


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

KOMUNIKAT !!!

2020-06-10

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, że od 1.07.2020r. rozpoczyna się składanie wniosków wyłącznie drogą internetową dot:
1) świadczeń rodzinnych,
2) funduszu alimentacyjnego
3) specjalnego zasiłku opiekuńczego
4) świadczenia „Dobry start”.

Wnioski można składać online przez stronę https://empatia.mpips.gov.pl/ lub przez bankowość elektroniczną, do których w okresie nadal trwającego stanu epidemii ZACHĘCAM!!!

Jednocześnie informuję, że od 1.08.2020r. można składać również wnioski drogą tradycyjną (w formie papierowej), a o sposobie ich składania wydany zostanie odrębny komunikat.
Wnioski o świadczenia rodzinne i świadczenie „Dobry start” będzie można pobrać ze strony internetowej lub strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wnioski o świadczenie z funduszu alimentacyjnego obecnie pobierającym wierzycielkom/lom wysłane będą na adres domowy, które po wypełnieniu należy odesłać na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie po 1.08.2020r.

Druki wniosków wraz z załącznikami dla osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy również wysłane będą na adres domowy, które po wypełnieniu należy odesłać na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie po 1.08.2020r.

W przypadku przesłania wniosków papierowych za pośrednictwem Poczty Polskiej przed 1.08.2020r. tut. Organ, zgodnie z przepisami prawa wyda postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania i wnioskodawca ponownie będzie musiał składać wniosek.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mosinie
Lidia Skupin-Wójtowska


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie. ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji