Aktualności


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

KOMUNIKAT dot. Świadczeń Rodzinnych

2020-06-16

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, że wypełniając wnioski o:
- świadczenia rodzinne,
- świadczenie wychowawcze (500+),
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz
- świadczenie „Dobry start”
na nowy okres zasiłkowy (2020/2021), należy wypełniać tylko po jednym egzemplarzu danego wniosku.

Zachęcam do przesyłania wniosków drogą internetową lub drogą Poczty Polskiej.
Przesyłanie kilku wniosków łączy się z opóźnieniem przyznania wnioskowanych świadczeń.

Lidia Skupin-Wójtowska


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie. ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji