Aktualności


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

UWAGA MIESZKAŃCY DYMACZEWA NOWEGO

2019-04-17

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie na wniosek Rady Miejskiej w Mosinie, dokonuje analizy w sprawie uruchomienia świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Dymaczewie Nowym (LOKAL ŚWIETLICY WIEJSKIEJ) ze środków za sprzedaż napojów alkoholowych.

Przygotowania do uruchomienia świetlicy w Dymaczewie Nowym poprzedzone muszą być sprawdzeniem czy wskazany lokal spełnia warunki lokalowe, posiada stosowne zezwolenia oraz czy będą chętne dzieci do uczestniczenia w zajęciach z rodzin, w których występują problemy uzależnienia.
Jednocześnie informuję, że w przypadku uruchomienia świetlicy opiekuńczo-wychowawczej na zajęcia mogą również uczęszczać wszystkie dzieci, które wyrażą chęć uczestniczenia.

W przypadku wyrażenia przez dzieci chęci uczestniczenia z zajęciach świetlicy opiekuńczo-wychowawczej zwracam się z prośbą do rodziców o przesłanie listownie lub drogą mailową oświadczenia na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie
Dział Świadczeń Rodzinnych
ul. Dworcowa 4
62-050 Mosina

lub
drogą mailową:
swiadczenia@ops.mosina.pl

w terminie do 31.05.2019r., które można pobrać ze strony: www.ops.mosina.pl, zakładka: świetlice opiekuńczo-wychowawcze lub zgłosić uczestnictwo dziecka osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie, ul. Dworcowa 4.

Zgłoszenia przyjmuje:
st. insp. mgr Danuta Nowak
pokój 36

Dołączone pliki:


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie. ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji