Aktualności


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

Program Rodzina 500+

2019-06-14

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, że:

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach, czyli bez kryterium dochodowego, będzie można składać w dwóch formach:
1) w wersji elektronicznej przez bank, portal empatia, ePUAP, ZUS– od 1 lipca 2019 r.,

2) w wersji tradycyjnej (papierowej - w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mosinie, ul. Dworcowa 4, tel. 61 898 13 13)– od 1 sierpnia 2019 r.

Ponadto informuję, że składanie wniosków drogą elektroniczną ułatwi pracę i przyspieszy przyznanie świadczenie, do czego zachęcam.

Składając wniosek po 1 lipca 2019r. należy wpisać wszystkie dzieci do 18 roku życia z uwzględnieniem dzieci, na które obecnie pobierane jest świadczenie
Organ rozpatrujący wniosek, przyzna świadczenie od 1 lipca na pierwsze lub jedyne dziecko wychowywane w rodzinie, które jeszcze nie jest uprawnione do świadczenia oraz od 1 października na pozostałe dzieci.
Świadczenia na wszystkie dzieci będą przyznane do 31 maja 2021r. w formie informacji (a nie decyzji administracyjnej) o przyznaniu świadczenia z wyjątkiem dzieci kończących 18 rok życia (świadczenie zostanie przyznane do dnia poprzedzającego datę urodzin).

Informacja o przyznaniu świadczenia będzie przekazywana drogą elektroniczną, a w przypadku braku adresu poczty internetowej, informację będzie można odebrać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie. Brak odbioru informacji nie wstrzymuje wypłaty świadczenia.

W przypadku złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze od 1 lipca 2019r. do 31 sierpnia 2019r. ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata następuje do 31 października 2019r.

W przypadku złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze od dnia 1 września do dnia 30 września 2019r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następuje do dnia 30 listopada 2019r.

W przypadku złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze od dnia 1 października do 31 października 2019r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następuje do dnia 31 grudnia 2019r.

W przypadku złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze od dnia 1 listopada do 30 listopada 2019r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następuje do dnia 31 stycznia 2020r.

W przypadku złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze od dnia 1 grudnia 2019r. do 31 stycznia 2020r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następuje do dnia 29 lutego 2020r.

logo


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie. ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji