Aktualności


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

Program

2019-06-28

W tym roku, podobnie jak w roku poprzednim, rodzice i opiekunowie uczących się dzieci do 20 r. życia (w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami – do 24 r. życia) mogą składać wnioski o świadczenie na wyprawkę szkolną:

1) od 1 lipca drogą elektroniczną poprzez:
stronę MRPiPS: empatia.mrpips.gov.pl.
bankowość elektroniczną, a

2) od 1 sierpnia – drogą tradycyjną (wersja papierowa) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mosinie, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Świadczenie ,,Dobry start” przysługuje:
1) rodzicom dziecka,
2) opiekunom faktycznym (czyli osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka)
3) opiekunom prawnym,
4) osobie uczącej się, czyli:
pełnoletniej osobie uczącej się w szkole, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z wyrokiem sądowym lub ugodą sądową zasądzającym alimenty od rodziców.

Wniosek o świadczenie dobry start należy złożyć do 30 listopada! Wniosek złożony po tym terminie nie zostanie rozpatrzony.


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie. ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji