Aktualności


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

2019-10-16

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nowy program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020.
Program ma na celu pomoc pełnoletnim osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystenckie nie mogą być świadczone w rodzinach korzystających z usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, programu „Opieka wytchnieniowa”. Pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej jest finansowana ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Zgodnie z zapisami Programu usługi asystenta osoby niepełnosprawnej w szczególności mogą polegać na pomocy:
– w wyjściu, powrocie/dojazdach w wybranych przez uczestnika Programu miejsca (np. dom, praca, instytucje, placówki kulturalne itp.),
– w wyjściu, powrocie/dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne,
– w zakupach z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
– załatwianiu spraw urzędowych,
– nawiązywaniu kontaktów/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
– korzystania z dóbr kultury (kino, teatr, galerie, muzea itp.).
Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej mogą świadczyć osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej lub mające przynajmniej średnie wykształcenie i udokumentowane co najmniej roczne doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.
Osoby zainteresowane zarówno udziałem w programie, jak i świadczeniem w nim usług, proszone są o zgłaszanie się bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie przy ul. Dworcowej 4, 62-050 Mosina, na adres e-mail: ops@ops.mosina.pl lub pod nr tel.: 618192082.
Z poważaniem
Lidia Skupin-Wójtowska
Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie. ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji