Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

Data publikacji: 2022-10-05

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

Niniejsza informacja ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2023.

Czytaj całość publikacji "Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023"

Program „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023

Data publikacji: 2022-10-05

Program wsparcia „Opieka wytchnieniowa” jest przeznaczony dla rodziców, opiekunów dzieci i osób niepełnosprawnych. Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie w związku z możliwością aplikowania do programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia.

Czytaj całość publikacji "Program „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023 "

Informacja. Uwaga, zmiana numeru telefonu Pani Agnieszki Merle

Data publikacji: 2022-09-29

Punkt informacyjno-konsultacyjny

dla osób uzależnionych od alkoholu i  ich rodzin prowadzony przez Panią mgr Agnieszkę Merle w II budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie przy ul. Dworcowej 3

czynny:

każdy czwartek od godz. 1400 do godz. 1600  i od godz. 1830 do godz. 1930 

Porady można również uzyskać w terminach podanych wyżej

                                                                          pod Nr tel. 507 565 539

Czytaj całość publikacji "Informacja. Uwaga, zmiana numeru telefonu Pani Agnieszki Merle "

Dodatek z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Data publikacji: 2022-09-27

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, że 20 września 2022 r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Czytaj całość publikacji "Dodatek z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła"

Załączniki:

  1. wniosek (plik docx 32KB)
  2. RODO (plik doc 53KB)

INFORMACJA DOTYCZĄCA DODATKU WĘGLOWEGO

Data publikacji: 2022-09-14

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że na dzień 14.09.2022r. nie wpłynęły środki od Wojewody Wielkopolskiego na realizację „DODATKU WĘGLOWEGO”.

 

         W przypadku przekazania środków, tut. Organ niezwłocznie podejmie wypłaty przyznanych świadczeń.

 

UWAGA DODATEK WĘGLOWY !!!

Data publikacji: 2022-09-12

W związku, z napływem kilku wniosków z gospodarstw domowych zamieszkujących pod jednym adresem w domu jednorodzinnym, posiadających 1 piec tut. Organ wystąpił do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji wraz ze wskazaniem w jaki sposób rozpatrywać wnioski.

Czytaj całość publikacji "UWAGA DODATEK WĘGLOWY !!!"

KOMUNIKAT DOT. DODATKU WĘGLOWEGO

Data publikacji: 2022-09-01

Wypełniając wniosek w sprawie przyznania dodatku węglowego prosimy o rzetelne wskazywanie osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, ponieważ skład deklarowanych gospodarstw domowych będzie weryfikowany.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń – zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. poz. 1692)

Czytaj całość publikacji "KOMUNIKAT DOT. DODATKU WĘGLOWEGO "

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Data publikacji: 2022-08-25

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, że wnioski o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2022/2023 składa się od 1 sierpnia 2022.

Wnioski do pobrania w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie, ul. Dworcowa 3, 62-050 Mosina. Wnioski można również składać drogą elektroniczną za pomocą platformy ePUAP.

WAŻNA INFORMACJA DOT. WNIOSKÓW W SPRAWIE ZAPEWNIENIA ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATELOM UKRAINY

Data publikacji: 2022-08-24

Termin na złożenie wniosku obejmujący okres, w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 30.06.2022 r. Wniosek za ten okres składa się w terminie do 31 lipca 2022 r.

Zatem jeżeli gościłeś u siebie obywateli Ukrainy np. w okresie od 15.05. do 30.06, to wniosek powinieneś złożyć do 31 lipca.

Pozostałe wnioski składane po 1 lipca br., należy bezwzględnie złożyć w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

Wnioski złożone z uchybieniem tych terminów pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Czytaj całość publikacji "WAŻNA INFORMACJA DOT. WNIOSKÓW W SPRAWIE ZAPEWNIENIA ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATELOM UKRAINY"

UWAGA DODATEK WĘGLOWY

Data publikacji: 2022-08-12

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, że realizatorem dodatku węglowego wynikającego z ustawy o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 roku jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie, ul. Dworcowa 3.

Czytaj całość publikacji "UWAGA DODATEK WĘGLOWY"

Załączniki:

  1. Wniosek o dodatek węglowy (plik docx 36KB)
  2. Oświadczenie zarządcy/właściciela budynku. (plik docx 17KB)
  3. RODO - dodatek węglowy. (plik doc 50KB)

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Data publikacji: 2022-07-11

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Czytaj całość publikacji "Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL."

Zmiana siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie

Data publikacji: 2022-06-23

    Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, iż z dniem 01.07.2022r. następuje zmiana adresu siedziby tutejszego Ośrodka z dotychczasowego na:

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie
 ul. Dworcowa 3
62-050 Mosina

Czytaj całość publikacji "Zmiana siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie"

Kolonie z programem profilaktycznym

Data publikacji: 2022-06-13

UWAGA!!!!

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie, realizujący „Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023” organizuje  w dniach od 25.06.2022r. do 4.07.2022r.

bezpłatną, 10-cio dniową kolonię letnią nad morzem w Jarosławcu, w Ośrodku Kolonijnym „Gryfin”, ul. Wczasowa 2, 76-107 Jarosławiec wraz z programem profilaktycznym dla 100 dzieci zamieszkujących na terenie gminy Mosina, z rodzin, w których występują problemy społeczne w wieku od 7-15 lat.

            Dzieci typowane były przez dyrektorów i pedagogów szkolnych z terenu Gminy Mosina.

            W związku ze zwrotem 5 kart kolonijnych istnieje możliwość uczestniczenia w kolonii innych dzieci, które wykazują chęć wyjazdu, a nie otrzymały kart.

Czytaj całość publikacji "Kolonie z programem profilaktycznym"

Kolonie profilaktyczne 2022

Data publikacji: 2022-05-26

                                                                                                                                                        Mosina, dnia 26.05.2022.

INFORMACJA

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie, realizujący „Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023” organizuje  w dniach od 25.06.2022r. do 4.07.2022r.

bezpłatną, 10-cio dniową kolonię letnią nad morzem w Jarosławcu, w Ośrodku Kolonijnym „Gryfin”, ul. Wczasowa 2, 76-107 Jarosławiec wraz z programem profilaktycznym dla 100 dzieci zamieszkujących na terenie gminy Mosina, z rodzin, w których występują problemy społeczne.

            Dzieci wytypowane będą przez dyrektorów i pedagogów szkolnych z terenu Gminy Mosina.           

Czytaj całość publikacji "Kolonie profilaktyczne 2022"


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...