ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

KOLONIA LETNIA

2023-05-23

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie, realizujący „Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023” organizuje  w dniach od 24.06.2023r. do 3.07.2023r.

bezpłatną, 10-cio dniową kolonię letnią nad morzem w Mikoszynie, w Ośrodku Wczasowo-Kolonijnym ”ARMANDO”, ul. Gdańska 28c, 82-103 Mikoszyn wraz z programem profilaktycznym dla 100 dzieci zamieszkujących na terenie gminy Mosina, z rodzin, w których występują problemy społeczne.

Czytaj całość artykułu "KOLONIA LETNIA"

Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór na stanowisko pracownik socjalny ds. przemocy

2023-05-09

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie ogłasza nabór na stanowisko pracownik socjalny ds. przemocy.

Czytaj całość artykułu "Nabór na stanowisko pracownik socjalny ds. przemocy"

Załączniki:

 1. Kwestionariusz osobowy. (plik doc 35KB)
 2. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych. (plik doc 48KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Nowy wzór wniosku dot. świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

2023-05-08

Załączniki:

 1. wniosek (plik pdf 727KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór na stanowisko pracownik socjalny

2023-04-28

Pracownik socjalny

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie poszukuje kandydata na stanowisko Pracownik socjalny - w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mosinie.

Czytaj całość artykułu "Nabór na stanowisko pracownik socjalny "

Załączniki:

 1. Kwestionariusz osobowy (plik doc 35KB)
 2. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (plik doc 48KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Roczne stypendia dla rodzin opiekujących się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym - Stowarzyszenie SPES

2023-04-14

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.

Nabór wniosków trwa do 7 maja br. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych poniżej materiałach oraz na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl

Wnioski przyjmowane są wyłącznie w postaci elektronicznej, do dostępnej przez stronę www.spes.org.pl/stypendia bazy danych.

 

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór na stanowisko pracownik socjalny

2023-04-11

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie poszukuje kandydata na stanowisko Pracownik socjalny - w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mosinie.

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Dworcowa 3
62-050 Mosina
NAZWA STANOWISKA
Pracownik socjalny

Czytaj całość artykułu "Nabór na stanowisko pracownik socjalny "

Załączniki:

 1. Kwestionariusz osobowy (plik doc 35KB)
 2. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (plik doc 48KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”-EDYCJA 2023

2023-04-04
logo-mrips

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, że Gmina Mosina otrzymała środki finansowe w kwocie 384 000,00zł   na realizację Programu Ministerstwa Rodziny
i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa”-edycja 2023, finansowanego w całości ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Czytaj całość artykułu "PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”-EDYCJA 2023"

Załączniki:

 1. Program Opieka Wytchnieniowa - edycja 2023 (plik DOCX 77KB)
 2. Regulamin (plik doc 111KB)
 3. Karta zgłoszenia do Programu (plik doc 80KB)
 4. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej - Skala FIM (plik doc 123KB)
 5. Klauzule informacyjne RODO - zał. 3 i 3a (plik doc 133KB)
 6. Oświadczenie o zapoznaniu z regulaminem (plik doc 67KB)
 7. Plakat (plik pdf 646KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowana z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2021 Plus

2023-04-03
logo-mrips

Od  stycznia 2023 r. obowiązują nowe wnioski  uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym ( FEAD) Podprogram 2021 Plus

Czytaj całość artykułu "Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowana z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2021 Plus"

Załączniki:

 1. Skierowanie (plik docx 73KB)
 2. Klauzula informacyjna RODO (plik doc 49KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE – DIAGNOZA

2023-03-22

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie zamierza przystąpić do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ( w tym dla dzieci z autyzmem).

Czytaj całość artykułu "SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE – DIAGNOZA"

Ikonka symbolizująca artykuł

Pracownik socjalny

2023-03-07

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie poszukuje kandydata na stanowisko Pracownik socjalny - w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mosinie.

Czytaj całość artykułu "Pracownik socjalny"

Załączniki:

 1. Kwestionariusz osobowy. (plik doc 35KB)
 2. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych. (plik doc 48KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Poradnik dla samorządów dotyczący refundacji podatku VAT za gaz ziemny

2023-02-23

Na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2022 poz. 2687) zwana dalej „ustawą z 15 grudnia 2022 r.

SKŁADANIE WNIOSKU o refundację podatku VAT
za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

Czytaj całość artykułu "Poradnik dla samorządów dotyczący refundacji podatku VAT za gaz ziemny"

Ikonka symbolizująca artykuł

Pracownik socjalny

2023-02-21

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie poszukuje kandydata na stanowisko Pracownik socjalny - w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mosinie.

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Dworcowa 3
62-050 Mosina
NAZWA STANOWISKA
Pracownik socjalny

Czytaj całość artykułu "Pracownik socjalny"

Załączniki:

 1. Kwestionariusz osobowy. (plik doc 35KB)
 2. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych. (plik doc 48KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

PRACOWNIK SOCJALNY

2023-02-07

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie poszukuje kandydata na stanowisko Pracownik socjalny - w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mosinie.

Czytaj całość artykułu "PRACOWNIK SOCJALNY"

Załączniki:

 1. Kwestionariusz osobowy (plik doc 35KB)
 2. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (plik doc 48KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Podwyższenie kryterium dochodowego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu”

2023-02-02

28 grudnia 2022 r. Rada Ministrów przyjęła Uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023. Zmiany dotyczą podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze wsparcia ze 150 proc. do 200 proc. kryterium (o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej).

Czytaj całość artykułu "Podwyższenie kryterium dochodowego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu”"

Ikonka symbolizująca artykuł

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023 r.

2023-02-02

REFUNDACJA PODATKU VAT DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH, KTÓRYCH GŁÓWNYM ŹRÓDŁEM OGRZEWANIA JEST URZĄDZENIE GRZEWCZE ZASILANE PALIWAMI GAZOWYMI UWZGLĘDNIONE JEST OD PROGU DOCHODOWEGO (gospodarstwa jednoosobowe 2100 zł na osobę; wieloosobowe 1500 zł na osobę):

Czytaj całość artykułu "Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023 r."

Załączniki:

 1. Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT (plik docx 54KB)
 2. RODO - dodatek gazowy (plik doc 53KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ 2023

2023-01-12

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie podaje szczegółowe terminy wypłat świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w roku 2023.

Czytaj całość artykułu "TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ 2023 "

Ikonka symbolizująca artykuł

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - EDYCJA 2023

2022-12-29
logo-mrips

W związku z realizacją Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia.

Załączniki:

 1. Regulamin AOON - edycja 2023 (plik doc 110KB)
 2. Karta zgłoszenia do Programu AOON - edycja 2023 (plik docx 46KB)
 3. Karta potrzeb (plik docx 43KB)
 4. RODO - załącznik 5 i 5 a do Regulaminu (plik docx 52KB)
 5. Karta zakresu czynności. (plik docx 26KB)
 6. Plakat (plik docx 545KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Apel dotyczący zbliżającego się okresu zimowego

2022-12-14

Zbliża się zima, czas, w którym szczególną opieką należy otoczyć osoby, które z różnych względów często niezależnych od siebie, nie są w stanie zapewnić sobie bezpiecznych warunków egzystencji.

Czytaj całość artykułu "Apel dotyczący zbliżającego się okresu zimowego"

Ikonka symbolizująca artykuł

DODATEK ELEKTRYCZNY

2022-12-05

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r. Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po dniu 1 lutego 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania.

 

Czytaj całość artykułu "DODATEK ELEKTRYCZNY"

Załączniki:

 1. Wniosek - dodatek elektryczny. (plik pdf 345KB)
 2. RODO (plik doc 51KB)
Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

ul. Dworcowa 3
62-050 Mosina
tel. (61)819-20-82

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności