Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

Powrót

UWAGA DODATEK WĘGLOWY

Data publikacji: 2022-08-12

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, że realizatorem dodatku węglowego wynikającego z ustawy o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 roku jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie, ul. Dworcowa 3.

Wnioski wraz z załącznikami w sprawie przedmiotowego świadczenia znajdują się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mosinie, a także można pobrać ze strony internetowej.

Wypełniony wniosek o dodatek węglowy należy wrzucić do urny znajdującej się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej (przy wejściu), przesłać pocztą tradycyjną lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej ( EPUAP). W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten wraz z załącznikami  opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym  lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego ( załączniki również muszą być podpisane).

Jeżeli masz profil zaufany i chcesz go wykorzystać do podpisania dokumentu elektronicznego podpisem zaufanym należy wejść w  link  https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

WNIOSKI O DODATEK WĘGLOWY SKŁADA SIĘ W TERMINIE DO DNIA 30 LISTOPADA 2022 ROKU.

W przypadku gdy ogrzewanie budynku realizowane jest przez lokalną sieć ciepłowniczą, obsługiwaną z kotła na paliwo stałe w rozumie art.2 ust.3 ustawy o dodatku węglowym należy dołączyć do wniosku oświadczenie zarządcy/ właściciela budynku, które znajduje się w załączniku.

 

 

Załączniki:

  1. Wniosek o dodatek węglowy (plik docx 36KB)
  2. Oświadczenie zarządcy/właściciela budynku. (plik docx 17KB)
  3. RODO - dodatek węglowy. (plik doc 50KB)

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...