Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

Powrót

UWAGA DODATEK WĘGLOWY !!!

Data publikacji: 2022-09-12

W związku, z napływem kilku wniosków z gospodarstw domowych zamieszkujących pod jednym adresem w domu jednorodzinnym, posiadających 1 piec tut. Organ wystąpił do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji wraz ze wskazaniem w jaki sposób rozpatrywać wnioski.

Oto treść odpowiedzi Pani Aleksandry Świderskiej, Zastępcy Dyrektora Departamentu Elektroenergetyki i Gazu:

 

„W odpowiedzi na wiadomość email z dnia 21 sierpnia br. poniżej przedstawiam stosowne wyjaśnienia.

W przypadku deklarowanych kilku gospodarstw domowych zamieszkujących wspólnie w budynku jednorodzinnym (bądź w lokalu mieszkalnym), korzystających ze wspólnego źródła ogrzewania, podczas rozpatrywania wniosku nie można opierać się wyłącznie na fakcie złożenia kilku oddzielnych wniosków.

Wspólne ponoszenie kosztów ogrzewania wskazuje bowiem na fakt współdziałania w celu zaspokojenia wspólnych potrzeb życiowych.

Wobec tego nie jest zasadne, aby gospodarstwa te otrzymały oddzielnie kilka dodatków węglowych na wspólne źródło ciepła.

W każdym przypadku złożenia kilku wniosków o wypłatę dodatku węglowego na jeden adres zamieszkania, gmina ma obowiązek wykorzystać wszystkie dostępne w jej zasobach informacje, w szczególności zgromadzone w ramach udzielania innych świadczeń socjalnych, w tym dodatku osłonowego, jak również informacji dostarczanych przez samych mieszkańców na potrzeby złożenia deklaracji dotyczących wywozu odpadów. Dodatkowo gmina może żądać od wnioskodawców wszelkich dokumentów, które potwierdziłyby zasadność wypłaty więcej niż jednego dodatku węglowego na jeden adres zamieszkania.

Dodatkowo pragnę poinformować, że na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska

pod adresem: https://www.gov.pl/web/klimat/poradnik-dla-samorzadow-dotyczacy-wyplaty-dodatkuweglowego znajduje się Poradnik dla samorządów dotyczący wypłaty dodatku osłonowego obejmujący wyjaśnienia zgłaszanych do Ministerstwa wątpliwości.”.

 


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...