Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

Powrót

UWAGA!!!! USŁUGI SPECJALISTYCZNE

Data publikacji: 2022-10-17

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie planuje w roku 2023 przystąpić do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób dorosłych i dzieci.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są przeznaczone dla osób dorosłych wykazujących zaburzenia psychiczne wymienione w art. 3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego czyli dla:

  1. osób chorych psychicznie,
  2. osób upośledzonych umysłowo,
  3. osób wykazujących inne poważne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga takiej formy pomocy i opieki niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym,
  4. w wyjątkowych przypadkach dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, pozbawionych dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno–wychowawczych, jeśli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć świadczonych przez inne zobowiązane podmioty ( ochrona zdrowia, oświata).

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o zgłaszanie do dnia 15 listopada 2022 r. osób zainteresowanych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi.

Zgłoszenia można przesyłać pocztą mailową na adres: ops@ops.mosina.pl, pod nr telefonu 61 8 192 082 lub osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Dworcowa 3 u pracownika socjalnego.

 


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...