ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE – DIAGNOZA

2023-03-22

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie zamierza przystąpić do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ( w tym dla dzieci z autyzmem).

W  celu ubiegania się o środki na pokrycie kosztów planowanego zadania, konieczne jest przeprowadzenie diagnozy(rozpoznania) wśród mieszkańców gminy Mosina, która pozwoli na rzetelne i adekwatne do potrzeb przygotowanie wniosku do Wojewody Wielkopolskiego.

W związku z powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie  zwraca się z prośbą
o zgłaszanie do dnia 15.04.2023 r.
osób zainteresowanych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi.

Zgłoszenia można przesyłać pocztą mailową na adres: ops@ops.mosina.pl, pod nr telefonu 61 8 192 082 lub osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Dworcowa 3
u pracownika socjalnego.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi przeznaczone są dla:

-osób dorosłych wykazujących zaburzenia wymienione w art.3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego: chorych psychicznie (wykazujących zaburzenia psychotyczne),

upośledzonych umysłowo, wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia
w środowisku rodzinnym lub społecznym,

- w wyjątkowych przypadkach dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, pozbawionych dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, jeśli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć świadczonych przez inne zobowiązane podmioty.

Świadczenia, które ustawowo zabezpieczane są w ramach innych systemów(oświata, ochrona zdrowia), nie mogą być zastępowane świadczeniami z pomocy społecznej.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb, wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Szczegółowe przepisy dotyczące między innymi rodzaju specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i kwalifikacji osób świadczących takie usługi, warunki i tryb oraz pobieranie opłat za specjalistyczne usługi świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi, warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, określone są w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r.
w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych(Dz.U.2005.189.1598).

Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

ul. Dworcowa 3
62-050 Mosina
tel. (61)819-20-82

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności