Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

Program Opieka Wytchnieniowa - edycja 2022

Data publikacji: 2022-03-01

logo-mrips

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, że przystąpił do realizacji  Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022.

Program  adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do stopnia znacznego, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Czytaj całość publikacji "Program Opieka Wytchnieniowa - edycja 2022"

Załączniki:

 1. Regulamin OW 2022 (plik docx 95KB)
 2. Oświadczenia RODO ( załącznik 3 i 3a ) (plik docx 61KB)
 3. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej według skali FIM ( załącznik numer 2 ) (plik docx 63KB)
 4. Karta zgłoszenia Opieka Wytchnieniowa edycja 2022 (załącznik nr 1) (plik docx 58KB)

Świadczenie pieniężne dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy

Data publikacji: 2022-04-08

Osoby oraz inne podmioty, które udzieliły schronienia i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli granicę od 24 lutego b.r. oraz mają nadany numer ewidencyjny PESEL wraz ze statusem UKR mogą otrzymać specjalne świadczenie wysokości 40 zł na osobę dziennie.

Czytaj całość publikacji "Świadczenie pieniężne dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy"

Załączniki:

 1. Klauzula RODO (plik docx 20KB)
 2. Wniosek (plik pdf 141KB)
 3. Oświadczenie (plik pdf 81KB)

Telefon Zaufania dla Osób z Ukrainy doświadczających problemy związane z używaniem substancji psychoaktywnych lub ich bliskich.

Data publikacji: 2022-04-07

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom uruchomiło Telefon Zaufania dla osób z Ukainy, doświadczających problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych lub ich bliskich.

 Гаряча лінія для людей з України, які мають проблеми, пов’язані з вживанням психоактивних речовин, або їхніх родичів.

 Національний центр протидії наркоманії запустив гарячу лінію для укайців, які мають проблеми, пов’язані з вживанням психоактивних речовин, або їхніх родичів.

Czytaj całość publikacji "Telefon Zaufania dla Osób z Ukrainy doświadczających problemy związane z używaniem substancji psychoaktywnych lub ich bliskich."

DOŻYWIANIE W SZKOLE - OBYWATELE UKRAINY

Data publikacji: 2022-03-23

Uprzejmie informujemy, że wnioski o objęcie dożywianiem w szkole ( w języku polskim i ukraińskim) obsługiwane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:

- poniedziałek ( od 8:00 do 16:00 )

- od wtorku do piątku ( od 7:00 do 15:00 ) 

Czytaj całość publikacji "DOŻYWIANIE W SZKOLE - OBYWATELE UKRAINY"

Załączniki:

 1. Klauzula informacyjna RODO (plik docx 17KB)
 2. Wniosek o objęcie dożywianiem w szkole. (plik docx 15KB)
 3. Oświadczenie (plik docx 13KB)

Informacja dla obywateli Ukrainy poszukujących pracy

Data publikacji: 2022-03-18

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, że Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu udostępnił linki do komunikatorów na swojej stronie internetowej ( w języku polskim oraz ukraińskim). Informacja ta skierowana jest do obywateli Ukrainy, którzy są zainteresowani podjęciem pracy.

Pracodawcy zainteresowani zatrudnieniem zgłaszają oferty na specjalnie utworzony adres mail: pracadlaukrainy@poznan.praca.gov.pl

Czytaj całość publikacji "Informacja dla obywateli Ukrainy poszukujących pracy "

Świadczenie 300zł dla obywatela Ukrainy

Data publikacji: 2022-03-17

Uprzejmie informujemy, że wnioski na świadczenie 300 zł ( w języku polskim i ukraińskim) dla osób uprawnionych z tytułu SPECUSTAWY obsługiwane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:

- poniedziałek ( od 8:00 do 16:00 )

- od wtorku do piątku ( od 7:00 do 15:00 )

Nie jest wymagana rejestracja telefoniczna.

 

Czytaj całość publikacji "Świadczenie 300zł dla obywatela Ukrainy"

Załączniki:

 1. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego. (plik docx 40KB)
 2. Klauzula informacyjna RODO (plik docx 17KB)
 3. Oświadczenie (plik docx 13KB)

Komunikat w sprawie zbiórki darów w Urzędzie Miejskim w Mosinie

Data publikacji: 2022-03-04

Komunikat w sprawie zbiórki darów w Urzędzie Miejskim w Mosinie

Miejsce tymczasowego pobytu

Gmina Mosina przygotowuje miejsce przejściowego pobytu dla obywateli Ukrainy szukających schronienia w Polsce, gdzie będą mogli się zatrzymać (1, 2 doby) do czasu skierowania ich do ośrodków zorganizowanych przez Wojewodę lub znalezienia domu w miejscu udostępnionym np. przez naszych mieszkańców. O szczegółowej organizacji oraz miejscu poinformujemy Państwa na początku przyszłego tygodnia.

W związku z tym zwracamy się z prośbą do wszystkich naszych Mieszkańców i Przyjaciół o wsparcie tego przedsięwzięcia.

ZBIÓRKA RZECZOWA – magazyn w Urzędzie Miejskim w Mosinie, budynek nr 2, ul. Dworcowa 3, poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 20.00 oraz sobota w godz. 10.00 - 12.00. tel. 531-052-992.

Czytaj całość publikacji "Komunikat w sprawie zbiórki darów w Urzędzie Miejskim w Mosinie "

POMOC UKRAINIE

Data publikacji: 2022-03-01

Jak możemy pomóc obywatelom Ukrainy?

Jak możemy pomóc?

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w dniu 28 lutego 2022r. w oparciu o bieżące uwarunkowania prawne, informuje o możliwych formach udzielania wsparcia przybywającym z Ukrainy uchodźcom.

Informujemy, że każdy obywatel Ukrainy, który przekroczył granicę ukraińsko-polską od 24 lutego 2022 roku przebywa legalnie na terytorium Polski i jest pod opieką państwa.

Czytaj całość publikacji "POMOC UKRAINIE"

Wsparcie ZUS dla uchodźców z Ukrainy

Data publikacji: 2022-03-01

Wsparcie ZUS dla uchodźców z Ukrainy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych na swojej stronie internetowej publikuje informacje również w języku ukraińskim. ZUS jest też gotowy udostępnić bazę lokalową ZUS uchodźcom z Ukrainy.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest gotowy pomóc uchodźcom z Ukrainy. Zwrócił się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wojewodów z propozycją udostępnienia swojej bazy lokalowej dla uchodźców. ZUS ma około 1400 miejsc w swoich ośrodkach szkoleniowych na terenie całego kraju.

Czytaj całość publikacji "Wsparcie ZUS dla uchodźców z Ukrainy "

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Data publikacji: 2022-02-03

logo-mrips

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie informuje o przystąpieniu do realizacji Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” –edycja 2022, finansowanego z państwowego funduszu celowego -Fundusz Solidarnościowy.

Czytaj całość publikacji "Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej"

Załączniki:

 1. Regulamin korzystania z usług Asystenta Osobisitego Osoby Niepełnosprawnej. (plik docx 56KB)
 2. Karta zgłoszenia do Programu. (plik docx 47KB)
 3. Klauzula RODO - załącznik 5 i 5a do regulaminu. (plik docx 51KB)
 4. Karta potrzeb. (plik docx 42KB)

Terminy wypłat świadczeń 2022 roku

Data publikacji: 2022-01-05

Kierownik Ośrodka PomocySpołecznej w Mosinie podaje szczegółowe terminy wypłat zasiłków z Działu Świadczeń Rodzinnych w roku 2022.

Czytaj całość publikacji "Terminy wypłat świadczeń 2022 roku"

Dzień wolny od pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mosinie

Data publikacji: 2022-01-04

Uprzejmie informuję, że Zarządzeniem Nr OPS-OR.002.21.2021.LSW  Kierownika  Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie z dnia 2 grudnia 2021 r. dzień 7 stycznia 2022 r. (piątek)  został ustalony jako dzień wolny od pracy w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Mosinie - w zamian za  Nowy Rok przypadające w sobotę 1 stycznia 2022 r.

Lidia Skupin-Wójtowska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mosinie

Dodatek Osłonowy

Data publikacji: 2022-01-04

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, że realizatorem dodatku osłonowego z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1) będzie Ośrodek Pomocy Społecznej – Dział Świadczeń Rodzinnych.

Wnioski o przedmiotowe świadczenie są dostępne na stronie internetowej OPS w Mosinie i wyłożone przed MOK w Mosinie, przy ul. Dworcowej 4, które można pobierać i przesyłać drogą internetową lub składać do urny mieszczącej się przed MOK w Mosinie.

Czytaj całość publikacji "Dodatek Osłonowy"

Od 1 stycznia 2022 r. wnioski o 500 + do ZUS

Data publikacji: 2021-12-16

Od 1 stycznia 2022 roku to ZUS będzie przyjmował wnioski o nowe świadczenia „Rodzina 500+” i je wypłacał. Natomiast gminy będą kontynuowały wypłaty przyznanych już świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r. Nie trzeba w tej sprawie składać nowych wniosków.

Czytaj całość publikacji "Od 1 stycznia 2022 r. wnioski o 500 + do ZUS"

Dzień wolny od pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mosinie

Data publikacji: 2021-12-15

Uprzejmie informuję, że Zarządzeniem Nr OPS-OR.002.20.2021.LSW  Kierownika  Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie z dnia 2 grudnia 2021 r. dzień 24 grudnia 2021 r. (piątek)  został ustalony jako dzień wolny od pracy w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Mosinie - w zamian za  Święto Bożego Narodzenia przypadające w sobotę 25 grudnia 2021 r.

Lidia Skupin-Wójtowska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mosinie

 

 


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...