Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE – DIAGNOZA

Data publikacji: 2023-03-22

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie zamierza przystąpić do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ( w tym dla dzieci z autyzmem).

Czytaj całość publikacji "SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE – DIAGNOZA"

Pracownik socjalny

Data publikacji: 2023-03-07

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie poszukuje kandydata na stanowisko Pracownik socjalny - w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mosinie.

Czytaj całość publikacji "Pracownik socjalny"

Załączniki:

 1. Kwestionariusz osobowy. (plik doc 35KB)
 2. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych. (plik doc 48KB)

Poradnik dla samorządów dotyczący refundacji podatku VAT za gaz ziemny

Data publikacji: 2023-02-23

Na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2022 poz. 2687) zwana dalej „ustawą z 15 grudnia 2022 r.

SKŁADANIE WNIOSKU o refundację podatku VAT
za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

Czytaj całość publikacji "Poradnik dla samorządów dotyczący refundacji podatku VAT za gaz ziemny"

Pracownik socjalny

Data publikacji: 2023-02-21

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie poszukuje kandydata na stanowisko Pracownik socjalny - w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mosinie.

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Dworcowa 3
62-050 Mosina
NAZWA STANOWISKA
Pracownik socjalny

Czytaj całość publikacji "Pracownik socjalny"

Załączniki:

 1. Kwestionariusz osobowy. (plik doc 35KB)
 2. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych. (plik doc 48KB)

PRACOWNIK SOCJALNY

Data publikacji: 2023-02-07

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie poszukuje kandydata na stanowisko Pracownik socjalny - w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mosinie.

Czytaj całość publikacji "PRACOWNIK SOCJALNY"

Załączniki:

 1. Kwestionariusz osobowy (plik doc 35KB)
 2. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (plik doc 48KB)

Podwyższenie kryterium dochodowego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu”

Data publikacji: 2023-02-02

28 grudnia 2022 r. Rada Ministrów przyjęła Uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023. Zmiany dotyczą podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze wsparcia ze 150 proc. do 200 proc. kryterium (o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej).

Czytaj całość publikacji "Podwyższenie kryterium dochodowego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu”"

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023 r.

Data publikacji: 2023-02-02

REFUNDACJA PODATKU VAT DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH, KTÓRYCH GŁÓWNYM ŹRÓDŁEM OGRZEWANIA JEST URZĄDZENIE GRZEWCZE ZASILANE PALIWAMI GAZOWYMI UWZGLĘDNIONE JEST OD PROGU DOCHODOWEGO (gospodarstwa jednoosobowe 2100 zł na osobę; wieloosobowe 1500 zł na osobę):

Czytaj całość publikacji "Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023 r."

Załączniki:

 1. Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT (plik docx 54KB)
 2. RODO - dodatek gazowy (plik doc 53KB)

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ 2023

Data publikacji: 2023-01-12

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie podaje szczegółowe terminy wypłat świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w roku 2023.

Czytaj całość publikacji "TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ 2023 "

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI - EDYCJA 2023

Data publikacji: 2022-12-29

logo-mrips

W związku z realizacją Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia.

Załączniki:

 1. Karta potrzeb (plik docx 43KB)
 2. Karta zakresu czynności (plik docx 26KB)
 3. RODO - załącznik 5 i 5a do regulaminu. (plik docx 52KB)
 4. Karta zgłoszenia do Programu (plik docx 46KB)
 5. Regulamin AOON (plik doc 110KB)

Apel dotyczący zbliżającego się okresu zimowego

Data publikacji: 2022-12-14

Zbliża się zima, czas, w którym szczególną opieką należy otoczyć osoby, które z różnych względów często niezależnych od siebie, nie są w stanie zapewnić sobie bezpiecznych warunków egzystencji.

Czytaj całość publikacji "Apel dotyczący zbliżającego się okresu zimowego"

DODATEK ELEKTRYCZNY

Data publikacji: 2022-12-05

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r. Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po dniu 1 lutego 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania.

 

Czytaj całość publikacji "DODATEK ELEKTRYCZNY"

Załączniki:

 1. Wniosek - dodatek elektryczny. (plik pdf 345KB)
 2. RODO (plik doc 51KB)

Komunikat

Data publikacji: 2022-12-01

W związku z powałaniem Komisarza w dniu 30.11.2022 roku zostanie wznowiona wypłata świadczeń przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie.

Poradnik ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska dot. wypłat dodatku węglowego oraz najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.

Data publikacji: 2022-11-25

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska udostępniono poradnik dla samorządów dotyczący wypłaty dodatku węglowego oraz najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące dodatku węglowego. Dokumenty te znajądują się również w załącznikach.

Jednocześnie informujemy, że w poniższych dokumentach zawarte są wskazówki i postępowanie w sprawie złożenia dwóch i więcej wniosków na jeden adres miejsca zamieszkania. Należy szczególnie zwrócić uwagę na punkt 24 zawarty w pytaniach i odpowiedziach.

Załączniki:

 1. Poradnik (plik docx 89KB)
 2. Pytania i odpowiedzi. (plik docx 57KB)

Nowy wzór wniosku dot. świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Data publikacji: 2022-11-24

Załączniki:

 1. Wniosek (plik pdf 539KB)
 2. RODO (plik docx 18KB)

Zmiana terminu wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Data publikacji: 2022-11-23

W związku z odwołaniem Burmistrza Gminy Mosina w wyniku referendum, które odbyło się w dniu 13.11.2022 roku następstwem którego jest brak możliwości dokonywania jakichkolwiek przelewów z gminy do jednostek pomocniczych, Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, że termin wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego ulega przesunięciu do momentu powołania Komisarza przez Premiera RP.

UWAGA nowy wzór wniosku dotyczący wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.

Data publikacji: 2022-11-21

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, że obowiązuje nowy wzór wniosku dotyczący wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 października 2022r. (Dz.U z 2022r. oz. 2194).

 

Załączniki:

 1. Wniosek - inne źródła ciepła. (plik docx 46KB)
 2. RODO (plik doc 53KB)

Zmiana ustawy o dodatku węglowym oraz dodatków z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Data publikacji: 2022-11-18

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, że wprowadzone zostały zmiany dotyczące przyznawania dodatków węglowych (Dz.U z 2022r poz. 2236) oraz dodatków z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (Dz.U. z 2022r poz. 2243).

Dotyczy to gospodarstw domowych zamieszkujących  pod adresem, w którym zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe ale w odrębnych lokalach, i co do których w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw.

Źródło ciepła zgodnie z nowelizacją ustawy może być oddzielne lub współdzielone.

Nabór do Środowiskowego Domy Samopomocy.

Data publikacji: 2022-10-20

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie ogłasza nabór uczestników do nowo powstałego Środowiskowego Domu Samopomocy w Mosinie.

Kogo szukamy?

Uczestnikiem ŚDS może być każda dorosła osoba zamieszkała na terenie Gminy Mosina (lub innej gminy, jeśli jest podpisane porozumienie pomiędzy gminą Mosina a gminą, w której zamieszkuje osoba zainteresowana) wymagająca wsparcia dziennego z powodu zaburzeń psychicznych, w tym:

 1. Osoba przewlekle psychicznie chora,
 2. Osoba z niepełnosprawnością intelektualną,
 3. Osoba wykazująca inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych,
 4. Osoba ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

Czytaj całość publikacji "Nabór do Środowiskowego Domy Samopomocy. "

Załączniki:

 1. Wniosek o skierowanie do ŚDS (plik docx 16KB)
 2. RODO ŚDS (plik docx 15KB)

UWAGA!!!! USŁUGI SPECJALISTYCZNE

Data publikacji: 2022-10-17

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie planuje w roku 2023 przystąpić do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób dorosłych i dzieci.

Czytaj całość publikacji "UWAGA!!!! USŁUGI SPECJALISTYCZNE"

Program „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023

Data publikacji: 2022-10-05

Program wsparcia „Opieka wytchnieniowa” jest przeznaczony dla rodziców, opiekunów dzieci i osób niepełnosprawnych. Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie w związku z możliwością aplikowania do programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia.

Czytaj całość publikacji "Program „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023 "

Informacja. Uwaga, zmiana numeru telefonu Pani Agnieszki Merle

Data publikacji: 2022-09-29

Punkt informacyjno-konsultacyjny

dla osób uzależnionych od alkoholu i  ich rodzin prowadzony przez Panią mgr Agnieszkę Merle w II budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie przy ul. Dworcowej 3

czynny:

każdy czwartek od godz. 1400 do godz. 1600  i od godz. 1830 do godz. 1930 

Porady można również uzyskać w terminach podanych wyżej

                                                                          pod Nr tel. 507 565 539

Czytaj całość publikacji "Informacja. Uwaga, zmiana numeru telefonu Pani Agnieszki Merle "

Dodatek z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Data publikacji: 2022-09-27

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, że 20 września 2022 r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Czytaj całość publikacji "Dodatek z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła"

Załączniki:

 1. RODO (plik doc 53KB)
 2. Wniosek (plik docx 51KB)

DODATEK ELEKTRYCZNY

Data publikacji: 2022-10-18

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, że będzie realizował ,,Ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej przyznającą dodatek elektryczny”.

Czytaj całość publikacji "DODATEK ELEKTRYCZNY"

Apel dotyczący zbliżającego się okresu zimowego

Data publikacji: 2022-10-14

Zbliża się zima, czas, w którym szczególną opieką należy otoczyć osoby, które z różnych względów często niezależnych od siebie, nie są w stanie zapewnić sobie bezpiecznych warunków egzystencji.

Czytaj całość publikacji "Apel dotyczący zbliżającego się okresu zimowego"

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2023

Data publikacji: 2022-10-05

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

Niniejsza informacja ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2023.

Czytaj całość publikacji "Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2023"


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...