Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ 2023

Data publikacji: 2023-01-12

Kierownik Ośrodka PomocySpołecznej w Mosinie podaje szczegółowe terminy wypłat świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w roku 2023.

Czytaj całość publikacji "TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ 2023 "

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI - EDYCJA 2023

Data publikacji: 2022-12-29

logo-mrips

W związku z realizacją Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia.

Załączniki:

 1. Karta potrzeb (plik docx 43KB)
 2. Karta zakresu czynności (plik docx 26KB)
 3. RODO - załącznik 5 i 5a do regulaminu. (plik docx 52KB)
 4. Karta zgłoszenia do Programu (plik docx 46KB)
 5. Regulamin AOON - edycja 2023 (plik doc 110KB)

Apel dotyczący zbliżającego się okresu zimowego

Data publikacji: 2022-12-14

Zbliża się zima, czas, w którym szczególną opieką należy otoczyć osoby, które z różnych względów często niezależnych od siebie, nie są w stanie zapewnić sobie bezpiecznych warunków egzystencji.

Czytaj całość publikacji "Apel dotyczący zbliżającego się okresu zimowego"

DODATEK ELEKTRYCZNY

Data publikacji: 2022-12-05

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r. Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po dniu 1 lutego 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania.

 

Czytaj całość publikacji "DODATEK ELEKTRYCZNY"

Załączniki:

 1. Wniosek - dodatek elektryczny. (plik pdf 345KB)
 2. RODO (plik doc 51KB)

Komunikat

Data publikacji: 2022-12-01

W związku z powałaniem Komisarza w dniu 30.11.2022 roku zostanie wznowiona wypłata świadczeń przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie.

Poradnik ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska dot. wypłat dodatku węglowego oraz najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.

Data publikacji: 2022-11-25

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska udostępniono poradnik dla samorządów dotyczący wypłaty dodatku węglowego oraz najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące dodatku węglowego. Dokumenty te znajądują się również w załącznikach.

Jednocześnie informujemy, że w poniższych dokumentach zawarte są wskazówki i postępowanie w sprawie złożenia dwóch i więcej wniosków na jeden adres miejsca zamieszkania. Należy szczególnie zwrócić uwagę na punkt 24 zawarty w pytaniach i odpowiedziach.

Załączniki:

 1. Poradnik (plik docx 89KB)
 2. Pytania i odpowiedzi. (plik docx 57KB)

Nowy wzór wniosku dot. świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Data publikacji: 2022-11-24

Załączniki:

 1. Wniosek (plik pdf 539KB)
 2. RODO (plik docx 18KB)

Zmiana terminu wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Data publikacji: 2022-11-23

W związku z odwołaniem Burmistrza Gminy Mosina w wyniku referendum, które odbyło się w dniu 13.11.2022 roku następstwem którego jest brak możliwości dokonywania jakichkolwiek przelewów z gminy do jednostek pomocniczych, Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, że termin wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego ulega przesunięciu do momentu powołania Komisarza przez Premiera RP.

UWAGA nowy wzór wniosku dotyczący wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.

Data publikacji: 2022-11-21

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, że obowiązuje nowy wzór wniosku dotyczący wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 października 2022r. (Dz.U z 2022r. oz. 2194).

 

Załączniki:

 1. Wniosek - inne źródła ciepła. (plik docx 46KB)
 2. RODO (plik doc 53KB)

Zmiana ustawy o dodatku węglowym oraz dodatków z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Data publikacji: 2022-11-18

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, że wprowadzone zostały zmiany dotyczące przyznawania dodatków węglowych (Dz.U z 2022r poz. 2236) oraz dodatków z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (Dz.U. z 2022r poz. 2243).

Dotyczy to gospodarstw domowych zamieszkujących  pod adresem, w którym zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe ale w odrębnych lokalach, i co do których w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw.

Źródło ciepła zgodnie z nowelizacją ustawy może być oddzielne lub współdzielone.

Nabór do Środowiskowego Domy Samopomocy.

Data publikacji: 2022-10-20

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie ogłasza nabór uczestników do nowo powstałego Środowiskowego Domu Samopomocy w Mosinie.

Kogo szukamy?

Uczestnikiem ŚDS może być każda dorosła osoba zamieszkała na terenie Gminy Mosina (lub innej gminy, jeśli jest podpisane porozumienie pomiędzy gminą Mosina a gminą, w której zamieszkuje osoba zainteresowana) wymagająca wsparcia dziennego z powodu zaburzeń psychicznych, w tym:

 1. Osoba przewlekle psychicznie chora,
 2. Osoba z niepełnosprawnością intelektualną,
 3. Osoba wykazująca inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych,
 4. Osoba ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

Czytaj całość publikacji "Nabór do Środowiskowego Domy Samopomocy. "

Załączniki:

 1. Wniosek o skierowanie do ŚDS (plik docx 16KB)
 2. RODO ŚDS (plik docx 15KB)

UWAGA!!!! USŁUGI SPECJALISTYCZNE

Data publikacji: 2022-10-17

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie planuje w roku 2023 przystąpić do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób dorosłych i dzieci.

Czytaj całość publikacji "UWAGA!!!! USŁUGI SPECJALISTYCZNE"

Program „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023

Data publikacji: 2022-10-05

Program wsparcia „Opieka wytchnieniowa” jest przeznaczony dla rodziców, opiekunów dzieci i osób niepełnosprawnych. Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie w związku z możliwością aplikowania do programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia.

Czytaj całość publikacji "Program „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023 "

Informacja. Uwaga, zmiana numeru telefonu Pani Agnieszki Merle

Data publikacji: 2022-09-29

Punkt informacyjno-konsultacyjny

dla osób uzależnionych od alkoholu i  ich rodzin prowadzony przez Panią mgr Agnieszkę Merle w II budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie przy ul. Dworcowej 3

czynny:

każdy czwartek od godz. 1400 do godz. 1600  i od godz. 1830 do godz. 1930 

Porady można również uzyskać w terminach podanych wyżej

                                                                          pod Nr tel. 507 565 539

Czytaj całość publikacji "Informacja. Uwaga, zmiana numeru telefonu Pani Agnieszki Merle "

Dodatek z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Data publikacji: 2022-09-27

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, że 20 września 2022 r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Czytaj całość publikacji "Dodatek z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła"

Załączniki:

 1. RODO (plik doc 53KB)
 2. Wniosek (plik docx 51KB)

INFORMACJA DOTYCZĄCA DODATKU WĘGLOWEGO

Data publikacji: 2022-09-14

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że na dzień 14.09.2022r. nie wpłynęły środki od Wojewody Wielkopolskiego na realizację „DODATKU WĘGLOWEGO”.

 

         W przypadku przekazania środków, tut. Organ niezwłocznie podejmie wypłaty przyznanych świadczeń.

 

UWAGA DODATEK WĘGLOWY !!!

Data publikacji: 2022-09-12

W związku, z napływem kilku wniosków z gospodarstw domowych zamieszkujących pod jednym adresem w domu jednorodzinnym, posiadających 1 piec tut. Organ wystąpił do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji wraz ze wskazaniem w jaki sposób rozpatrywać wnioski.

Czytaj całość publikacji "UWAGA DODATEK WĘGLOWY !!!"

KOMUNIKAT DOT. DODATKU WĘGLOWEGO

Data publikacji: 2022-09-01

Wypełniając wniosek w sprawie przyznania dodatku węglowego prosimy o rzetelne wskazywanie osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, ponieważ skład deklarowanych gospodarstw domowych będzie weryfikowany.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń – zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. poz. 1692)

Czytaj całość publikacji "KOMUNIKAT DOT. DODATKU WĘGLOWEGO "

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Data publikacji: 2022-08-25

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, że wnioski o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2022/2023 składa się od 1 sierpnia 2022.

Wnioski do pobrania w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie, ul. Dworcowa 3, 62-050 Mosina. Wnioski można również składać drogą elektroniczną za pomocą platformy ePUAP.

WAŻNA INFORMACJA DOT. WNIOSKÓW W SPRAWIE ZAPEWNIENIA ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATELOM UKRAINY

Data publikacji: 2022-08-24

Termin na złożenie wniosku obejmujący okres, w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 30.06.2022 r. Wniosek za ten okres składa się w terminie do 31 lipca 2022 r.

Zatem jeżeli gościłeś u siebie obywateli Ukrainy np. w okresie od 15.05. do 30.06, to wniosek powinieneś złożyć do 31 lipca.

Pozostałe wnioski składane po 1 lipca br., należy bezwzględnie złożyć w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

Wnioski złożone z uchybieniem tych terminów pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Czytaj całość publikacji "WAŻNA INFORMACJA DOT. WNIOSKÓW W SPRAWIE ZAPEWNIENIA ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATELOM UKRAINY"

UWAGA DODATEK WĘGLOWY

Data publikacji: 2022-08-12

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, że realizatorem dodatku węglowego wynikającego z ustawy o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 roku jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie, ul. Dworcowa 3.

Czytaj całość publikacji "UWAGA DODATEK WĘGLOWY"

Załączniki:

 1. Wniosek o dodatek węglowy (plik docx 36KB)
 2. Oświadczenie zarządcy/właściciela budynku. (plik docx 17KB)
 3. RODO - dodatek węglowy. (plik doc 50KB)

DODATEK ELEKTRYCZNY

Data publikacji: 2022-10-18

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, że będzie realizował ,,Ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej przyznającą dodatek elektryczny”.

Czytaj całość publikacji "DODATEK ELEKTRYCZNY"

Apel dotyczący zbliżającego się okresu zimowego

Data publikacji: 2022-10-14

Zbliża się zima, czas, w którym szczególną opieką należy otoczyć osoby, które z różnych względów często niezależnych od siebie, nie są w stanie zapewnić sobie bezpiecznych warunków egzystencji.

Czytaj całość publikacji "Apel dotyczący zbliżającego się okresu zimowego"

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2023

Data publikacji: 2022-10-05

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

Niniejsza informacja ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2023.

Czytaj całość publikacji "Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2023"


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...