Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"

Świadczenie pieniężne dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy

Data publikacji: 2022-04-08

Osoby oraz inne podmioty, które udzieliły schronienia i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli granicę od 24 lutego b.r. oraz mają nadany numer ewidencyjny PESEL wraz ze statusem UKR mogą otrzymać specjalne świadczenie wysokości 40 zł na osobę dziennie.

Czytaj całość publikacji "Świadczenie pieniężne dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy"

Załączniki:

 1. Klauzula RODO (plik docx 20KB)
 2. Wniosek (plik pdf 539KB)

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Data publikacji: 2022-07-11

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Czytaj całość publikacji "Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL."

Zmiana siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie

Data publikacji: 2022-06-23

    Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, iż z dniem 01.07.2022r. następuje zmiana adresu siedziby tutejszego Ośrodka z dotychczasowego na:

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie
 ul. Dworcowa 3
62-050 Mosina

Czytaj całość publikacji "Zmiana siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie"

Kolonie z programem profilaktycznym

Data publikacji: 2022-06-13

UWAGA!!!!

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie, realizujący „Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023” organizuje  w dniach od 25.06.2022r. do 4.07.2022r.

bezpłatną, 10-cio dniową kolonię letnią nad morzem w Jarosławcu, w Ośrodku Kolonijnym „Gryfin”, ul. Wczasowa 2, 76-107 Jarosławiec wraz z programem profilaktycznym dla 100 dzieci zamieszkujących na terenie gminy Mosina, z rodzin, w których występują problemy społeczne w wieku od 7-15 lat.

            Dzieci typowane były przez dyrektorów i pedagogów szkolnych z terenu Gminy Mosina.

            W związku ze zwrotem 5 kart kolonijnych istnieje możliwość uczestniczenia w kolonii innych dzieci, które wykazują chęć wyjazdu, a nie otrzymały kart.

Czytaj całość publikacji "Kolonie z programem profilaktycznym"

Kolonie profilaktyczne 2022

Data publikacji: 2022-05-26

                                                                                                                                                        Mosina, dnia 26.05.2022.

INFORMACJA

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie, realizujący „Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023” organizuje  w dniach od 25.06.2022r. do 4.07.2022r.

bezpłatną, 10-cio dniową kolonię letnią nad morzem w Jarosławcu, w Ośrodku Kolonijnym „Gryfin”, ul. Wczasowa 2, 76-107 Jarosławiec wraz z programem profilaktycznym dla 100 dzieci zamieszkujących na terenie gminy Mosina, z rodzin, w których występują problemy społeczne.

            Dzieci wytypowane będą przez dyrektorów i pedagogów szkolnych z terenu Gminy Mosina.           

Czytaj całość publikacji "Kolonie profilaktyczne 2022"

Telefon Zaufania dla Osób z Ukrainy doświadczających problemy związane z używaniem substancji psychoaktywnych lub ich bliskich.

Data publikacji: 2022-04-07

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom uruchomiło Telefon Zaufania dla osób z Ukainy, doświadczających problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych lub ich bliskich.

 Гаряча лінія для людей з України, які мають проблеми, пов’язані з вживанням психоактивних речовин, або їхніх родичів.

 Національний центр протидії наркоманії запустив гарячу лінію для укайців, які мають проблеми, пов’язані з вживанням психоактивних речовин, або їхніх родичів.

Czytaj całość publikacji "Telefon Zaufania dla Osób z Ukrainy doświadczających problemy związane z używaniem substancji psychoaktywnych lub ich bliskich."

DOŻYWIANIE W SZKOLE - OBYWATELE UKRAINY

Data publikacji: 2022-03-23

Uprzejmie informujemy, że wnioski o objęcie dożywianiem w szkole ( w języku polskim i ukraińskim) obsługiwane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:

- poniedziałek ( od 8:00 do 16:00 )

- od wtorku do piątku ( od 7:00 do 15:00 ) 

Czytaj całość publikacji "DOŻYWIANIE W SZKOLE - OBYWATELE UKRAINY"

Załączniki:

 1. Klauzula informacyjna RODO (plik docx 17KB)
 2. Wniosek o objęcie dożywianiem w szkole. (plik docx 15KB)
 3. Oświadczenie (plik docx 13KB)

Informacja dla obywateli Ukrainy poszukujących pracy

Data publikacji: 2022-03-18

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, że Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu udostępnił linki do komunikatorów na swojej stronie internetowej ( w języku polskim oraz ukraińskim). Informacja ta skierowana jest do obywateli Ukrainy, którzy są zainteresowani podjęciem pracy.

Pracodawcy zainteresowani zatrudnieniem zgłaszają oferty na specjalnie utworzony adres mail: pracadlaukrainy@poznan.praca.gov.pl

Czytaj całość publikacji "Informacja dla obywateli Ukrainy poszukujących pracy "

Świadczenie 300zł dla obywatela Ukrainy

Data publikacji: 2022-03-17

Uprzejmie informujemy, że wnioski na świadczenie 300 zł ( w języku polskim i ukraińskim) dla osób uprawnionych z tytułu SPECUSTAWY obsługiwane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:

- poniedziałek ( od 8:00 do 16:00 )

- od wtorku do piątku ( od 7:00 do 15:00 )

Nie jest wymagana rejestracja telefoniczna.

 

Czytaj całość publikacji "Świadczenie 300zł dla obywatela Ukrainy"

Załączniki:

 1. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego. (plik docx 40KB)
 2. Klauzula informacyjna RODO (plik docx 17KB)
 3. Oświadczenie (plik docx 13KB)

Komunikat w sprawie zbiórki darów w Urzędzie Miejskim w Mosinie

Data publikacji: 2022-03-04

Komunikat w sprawie zbiórki darów w Urzędzie Miejskim w Mosinie

Miejsce tymczasowego pobytu

Gmina Mosina przygotowuje miejsce przejściowego pobytu dla obywateli Ukrainy szukających schronienia w Polsce, gdzie będą mogli się zatrzymać (1, 2 doby) do czasu skierowania ich do ośrodków zorganizowanych przez Wojewodę lub znalezienia domu w miejscu udostępnionym np. przez naszych mieszkańców. O szczegółowej organizacji oraz miejscu poinformujemy Państwa na początku przyszłego tygodnia.

W związku z tym zwracamy się z prośbą do wszystkich naszych Mieszkańców i Przyjaciół o wsparcie tego przedsięwzięcia.

ZBIÓRKA RZECZOWA – magazyn w Urzędzie Miejskim w Mosinie, budynek nr 2, ul. Dworcowa 3, poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 20.00 oraz sobota w godz. 10.00 - 12.00. tel. 531-052-992.

Czytaj całość publikacji "Komunikat w sprawie zbiórki darów w Urzędzie Miejskim w Mosinie "

POMOC UKRAINIE

Data publikacji: 2022-03-01

Jak możemy pomóc obywatelom Ukrainy?

Jak możemy pomóc?

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w dniu 28 lutego 2022r. w oparciu o bieżące uwarunkowania prawne, informuje o możliwych formach udzielania wsparcia przybywającym z Ukrainy uchodźcom.

Informujemy, że każdy obywatel Ukrainy, który przekroczył granicę ukraińsko-polską od 24 lutego 2022 roku przebywa legalnie na terytorium Polski i jest pod opieką państwa.

Czytaj całość publikacji "POMOC UKRAINIE"

Wsparcie ZUS dla uchodźców z Ukrainy

Data publikacji: 2022-03-01

Wsparcie ZUS dla uchodźców z Ukrainy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych na swojej stronie internetowej publikuje informacje również w języku ukraińskim. ZUS jest też gotowy udostępnić bazę lokalową ZUS uchodźcom z Ukrainy.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest gotowy pomóc uchodźcom z Ukrainy. Zwrócił się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wojewodów z propozycją udostępnienia swojej bazy lokalowej dla uchodźców. ZUS ma około 1400 miejsc w swoich ośrodkach szkoleniowych na terenie całego kraju.

Czytaj całość publikacji "Wsparcie ZUS dla uchodźców z Ukrainy "

Program Opieka Wytchnieniowa - edycja 2022

Data publikacji: 2022-03-01

logo-mrips

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, że przystąpił do realizacji  Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022.

Program  adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do stopnia znacznego, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Czytaj całość publikacji "Program Opieka Wytchnieniowa - edycja 2022"

Załączniki:

 1. Regulamin OW 2022 (plik docx 95KB)
 2. Oświadczenia RODO ( załącznik 3 i 3a ) (plik docx 61KB)
 3. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej według skali FIM ( załącznik numer 2 ) (plik docx 63KB)
 4. Karta zgłoszenia Opieka Wytchnieniowa edycja 2022 (załącznik nr 1) (plik docx 58KB)

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Data publikacji: 2022-02-03

logo-mrips

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie informuje o przystąpieniu do realizacji Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” –edycja 2022, finansowanego z państwowego funduszu celowego -Fundusz Solidarnościowy.

Czytaj całość publikacji "Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej"

Załączniki:

 1. Regulamin korzystania z usług Asystenta Osobisitego Osoby Niepełnosprawnej. (plik docx 56KB)
 2. Karta zgłoszenia do Programu. (plik docx 47KB)
 3. Klauzula RODO - załącznik 5 i 5a do regulaminu. (plik docx 51KB)
 4. Karta potrzeb. (plik docx 42KB)

Terminy wypłat świadczeń 2022 roku

Data publikacji: 2022-01-05

Kierownik Ośrodka PomocySpołecznej w Mosinie podaje szczegółowe terminy wypłat zasiłków z Działu Świadczeń Rodzinnych w roku 2022.

Czytaj całość publikacji "Terminy wypłat świadczeń 2022 roku"

Dzień wolny od pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mosinie

Data publikacji: 2022-01-04

Uprzejmie informuję, że Zarządzeniem Nr OPS-OR.002.21.2021.LSW  Kierownika  Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie z dnia 2 grudnia 2021 r. dzień 7 stycznia 2022 r. (piątek)  został ustalony jako dzień wolny od pracy w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Mosinie - w zamian za  Nowy Rok przypadające w sobotę 1 stycznia 2022 r.

Lidia Skupin-Wójtowska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mosinie

Dodatek Osłonowy

Data publikacji: 2022-01-04

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, że realizatorem dodatku osłonowego z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1) będzie Ośrodek Pomocy Społecznej – Dział Świadczeń Rodzinnych.

Wnioski o przedmiotowe świadczenie są dostępne na stronie internetowej OPS w Mosinie i wyłożone przed MOK w Mosinie, przy ul. Dworcowej 4, które można pobierać i przesyłać drogą internetową lub składać do urny mieszczącej się przed MOK w Mosinie.

Czytaj całość publikacji "Dodatek Osłonowy"

Od 1 stycznia 2022 r. wnioski o 500 + do ZUS

Data publikacji: 2021-12-16

Od 1 stycznia 2022 roku to ZUS będzie przyjmował wnioski o nowe świadczenia „Rodzina 500+” i je wypłacał. Natomiast gminy będą kontynuowały wypłaty przyznanych już świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r. Nie trzeba w tej sprawie składać nowych wniosków.

Czytaj całość publikacji "Od 1 stycznia 2022 r. wnioski o 500 + do ZUS"

Dzień wolny od pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mosinie

Data publikacji: 2021-12-15

Uprzejmie informuję, że Zarządzeniem Nr OPS-OR.002.20.2021.LSW  Kierownika  Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie z dnia 2 grudnia 2021 r. dzień 24 grudnia 2021 r. (piątek)  został ustalony jako dzień wolny od pracy w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Mosinie - w zamian za  Święto Bożego Narodzenia przypadające w sobotę 25 grudnia 2021 r.

Lidia Skupin-Wójtowska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mosinie

 

 

Pracownik socjalny

Data publikacji: 2021-11-09

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie poszukuje kandydata na stanowisko Pracownik socjalny - w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mosinie.

Czytaj całość publikacji "Pracownik socjalny"

Załączniki:

 1. Kwestionariusz osobowy (plik doc 34KB)
 2. Oświadczenie osoby rekrutowanej (plik doc 47KB)

Gminny system wsparcia i informacji w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia AKCJA ZIMA 2021

Data publikacji: 2021-11-09

Zbliżający się okres zimowy to bardzo trudny czas dla osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, samotnych, przewlekle chorych, bezdomnych, a także dla rodzin niezaradnych życiowo. Złe warunki atmosferyczne, znaczne spadki temperatur, opady i wiatr mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia tych osób. Mając również na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną zwracamy się do Państwa z apelem o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby, które mogą potrzebować pomocy.

Czytaj całość publikacji "Gminny system wsparcia i informacji w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia AKCJA ZIMA 2021"

NABÓR do Programu "Opieke wytchnieniowa" edycja 2022

Data publikacji: 2021-10-20

logo-mrips

Nabór do Programu „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2022

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 realizowanym w ramach Funduszu Solidarnościowego, prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia.

Czytaj całość publikacji "NABÓR do Programu "Opieke wytchnieniowa" edycja 2022"

Nabór do Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2022

Data publikacji: 2021-10-20

logo-mrips

Nabór do Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej –edycja 2022

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022, realizowanym w ramach Funduszu Solidarnościowego, prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia.

Czytaj całość publikacji "Nabór do Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2022"

Aplikacja mobilna ePraca

Data publikacji: 2021-10-13

Na prośbę Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu poniżej zamieszczami informację dot. mobilnej aplikacji ePraca.

Czytaj całość publikacji "Aplikacja mobilna ePraca"

TELEFON ZAUFANIA MŁODYCH

Data publikacji: 2021-09-01

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, że od 1 czerwca 2021r. psychologowie Fundacji ITAKA, przez 6 dni w tygodniu , dyżurują przy Telefonie Zaufania Młodych pod numerem 22 484 88 04.

Jeśli masz kłopoty w szkole, w domu, w pracy, w relacjach z innymi ludźmi lub po prostu chcesz porozmawiać, podejrzewasz że masz depresję, masz opory przed pójściem do specjalisty itp. skontaktuj się z psychologiem Fundacji Itaka.

Czytaj całość publikacji "TELEFON ZAUFANIA MŁODYCH"

Załączniki:

 1. Ulotka-Telefon Zaufania Młodych (plik pdf 140KB)

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Data publikacji: 2021-08-19

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie, na prośbę Wielkopolskiego Centrum Pomocy Prawnej i Mediacji z siedzibą w Nowym Tomyślu, przekazuje w załączeniu informację o działalności na terenie powiatu poznańskiego,punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Załączniki:

 1. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej (plik pdf 587KB)

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu

Data publikacji: 2021-08-17

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu przystąpił do kampanii informacyjnej nt. pracy sezonowej w Unii Europejskiej organizowanej przez Europejską Sieć Służb Zatrudnienia EURES i koordynowanej przez Europejski Urząd ds. Pracy.

 

Czytaj całość publikacji "Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu"

Plakat 1Plakat 2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Data publikacji: 2021-08-11

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 dotyczy wszystkich mieszkańców Polski również seniorów. Jeśli wśród Państwa bliskich, znajomych, sąsiadów są osoby starsze, które nie posiadają komputera lub mają kłopot z obsługą telefonu, pomóżmy im bezpiecznie zrealizować obowiązek spisowy w najdogodniejszej dla nich formie: samospisu internetowego https://spis.gov.pl/ (w domu lub punkcie spisowym) albo w formie rozmowy telefonicznej z rachmistrzem 22 279 99 99.

 

 

Czytaj całość publikacji "Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021"

Plakat 1 Plakat 2Plakat 3Wykaz punktów spisowych

Komunikat dot. zaświadczeń do Programu "Czyste Powietrze"

Data publikacji: 2021-08-03

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przypomina o corocznej przerwie w wydawaniu przez gminy zaświadczeń o dochodach dla osób fizycznych, które to osoby lub członkowie ich gospodarstwa domowego uzyskują dochody z gospodarstwa rolnego. Zaświadczenie o dochodach jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o podwyższony poziom dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”. Wydawanie dokumentu w tym przypadku będzie wstrzymane od 1 sierpnia do dnia publikacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obwieszczenia o podatku rolnym.

Załączniki:

 1. Komunikat (plik pdf 155KB)

Świadczenie Dobry Start 300+

Data publikacji: 2021-08-03

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie uprzejmie informuje, że od dnia 1 lipca 2021 wniosek o świadczenie Dobry Start 300+ będzie można składać tylko elektronicznie:

■ na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS: www.zus.pl

■ przez bankowość elektroniczną

■ na portalu empatia.mpips.gov.pl

 

Osoby, które nie mają profilu PUE zapraszamy na spotkanie z ekspertem ZUS, który założy dla Państwa profil.

Spotkanie odbędzie się w dniu  25 sierpnia godz. 11:00-13:30

Miejsce : Budynek nr 2 Urzędu Miejskiego w Mosinie, ul. Dworcowa 3, 62-050 Mosina, Sala Szkoleniowa, I piętro

Szczegóły na załączonym plakacie.

Załączniki:

 1. PLAKAT 300+ (plik pdf 504KB)

Projekt Q! Edukacja w Mosinie

Data publikacji: 2021-07-12

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, że od września br. na terenie gminy Mosina rusza projekt  Q!Edukacja,  skierowany do rodziców, którzy z uwagi na sprawowanie opieki nad dziećmi  w wieku 1-3 lat nie pracują zawodowo lub przebywają na urlopie macierzyńskim, wychowawczym i planują powrót do pracy.

 

Czytaj całość publikacji "Projekt Q! Edukacja w Mosinie"

Załączniki:

 1. Projekt Q!edukacja w Mosinie (plik docx 741KB)

Ogłoszenie

Data publikacji: 2021-07-07

Logo Flaga i Herb PL

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, że w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 istnieje możliwość zawarcia umowy na pobyt osoby niepełnosprawnej w ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym w ramach świadczenia usług opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa realizowana jest w oparciu o Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, do którego Gmina Mosina przystąpiła na podstawie uchwały Nr XLIII/355/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 marca 2021 r.

Czytaj całość publikacji "Ogłoszenie"

Świadczenie Dobry Start 300+

Data publikacji: 2021-06-25

Logo OPS Mosina

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie uprzejmie informuje, że od dnia 1 lipca 2021 wniosek o świadczenie Dobry Start 300+ będzie można składać tylko elektronicznie:

■ na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS: www.zus.pl

■ przez bankowość elektroniczną

■ na portalu empatia.mpips.gov.pl

Czytaj całość publikacji "Świadczenie Dobry Start 300+ "

Załączniki:

 1. PLAKAT 300+ (plik pdf 656KB)
 2. Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (plik pdf 424KB)
 3. Dobry Start (plik pdf 443KB)

Program Opieka Wytchnieniowa -edycja 2021

Data publikacji: 2021-06-16

Logo Flaga i Herb PL

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, że Gmina Mosina przystąpiła do realizacji  Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Opieka Wytchnieniowa –edycja 2021

Adresatami świadczenia usługi opieki wytchnieniowej (uczestnikami Programu)
są członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad:

             1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

             2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem

                 równoważnym.   

Czytaj całość publikacji "Program Opieka Wytchnieniowa -edycja 2021"

Załączniki:

 1. Plakat OW (plik pdf 691KB)
 2. Regulamin OW (plik docx 73KB)
 3. Karta zgłoszenia do Programu (plik docx 57KB)
 4. Karta oceny stanu zdrowia wg zmodyfikowanej skali FIM (plik docx 56KB)
 5. Oświadczenie RODO art.13 (plik docx 57KB)
 6. Oświadczenie RODO art.14 (plik docx 57KB)
 7. Karta realizacji Programu (plik docx 58KB)

KOMUNIKAT

Data publikacji: 2021-06-02

W dniu 4 czerwca 2021r./piątek/ Ośrodek Pomocy Społecznej
w Mosinie będzie nieczynny.

 

                                                              Przepraszamy za utrudnienia       

LETNI WYPOCZYNEK

Data publikacji: 2021-05-31

Logo OPS Mosina

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie realizując „Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na rok 2021”, organizuje  w dniach  od 26.06.2021r. do 5.07.2021r.  bezpłatny, letni wypoczynek nad morzem we Władysławowie, dla 92 dzieci z rodzin z problemami społecznymi z terenu Gminy Mosina.

Czytaj całość publikacji "LETNI WYPOCZYNEK"

Program"Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej"edycja 2021

Data publikacji: 2021-05-18

logo-mrips

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie informuje o przystąpieniu do realizacji Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” –edycja 2021, finansowanego z państwowego funduszu celowego -Fundusz Solidarnościowy.
Podstawą prawną Programu jest art.7 ust.5 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym/Dz.U.z 2020r. poz.1787/.

Czytaj całość publikacji "Program"Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej"edycja 2021"

Załączniki:

 1. RODO (plik docx 14KB)
 2. Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej-edycja 2021 (plik docx 77KB)
 3. Plakat (plik pdf 763KB)
 4. Karta zgłoszenia do Programu (plik docx 42KB)
 5. Karta potrzeb (plik docx 42KB)
 6. Regulamin AOON (plik docx 51KB)

SPECJALISTYCZNA POMOC PSYCHOLOGICZNA

Data publikacji: 2021-04-02

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie, informuje o wznowieniu działalności Punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, a także Punktu terapeutycznego dla ofiar i sprawców przemocy.
Punkty mieszczą się w Mosińskim Ośrodku Kultury ul. Dworcowa 4  s.Nr 8

 

Czytaj całość publikacji "SPECJALISTYCZNA POMOC PSYCHOLOGICZNA"

POMOC DLA POGORZELCÓW!!!

Data publikacji: 2021-03-26

W piątek 19 marca br. spłonął dom w Krosinku (Gmina Mosina) - dom państwa

Słomów. W wyniku pożaru, rodzina - dwóch braci i ich 91-letnia mama zostali

bez dachu nad głową i potrzebują naszej pomocy. Mieszkańcy solidaryzujący

się z rodziną, którą dotknęła tragedia, zorganizowali zrzutkę na rzecz

państwa Słomów, których dom strawił ogień (zrzutka.pl ->"Krosinko pomoc dla

pogorzelców"), a Gmina Mosina udzieliła im doraźnego wsparcia w postaci

odzieży, pościeli, koców i żywności. Rodzina pogorzelców otrzyma także od

Gminy pomoc finansową, w ramach zasiłku celowego udzielanego w takich

sytuacjach.

 

Urząd Miejski w Mosinie uruchomił również specjalne subkonto, na które można

dokonywać wpłat, by wesprzeć naszych współmieszkańców dotkniętych tragedią:

 

23 9048 0007 2101 0000 0215 0072

 

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie

Data publikacji: 2021-03-19

Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór na 1 stanowisko urzędnicze w Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka pomocy Społecznej w Mosinie do realizacji zadań z zakresu: świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych, dodatków mieszkaniowych, dodatku energetycznego, świadczenia wychowawczego, świadczenia "Dobry start", jednorazowego świadczenia "Za życiem" oraz Programu "Czyste Powietrze" w pełnym wymiarze czasu pracy. Szczegóły w załączonych dokumentach.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze (plik pdf 1732KB)
 2. Kwestionariusz osobowy (plik doc 34KB)
 3. Oświadczenie o niekaralności (plik doc 30KB)
 4. Oświadczenie RODO (plik doc 47KB)
 5. Wynik Naboru (plik doc 54KB)

ZMIANY W FUNKCJONOWANIU OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Data publikacji: 2021-02-26

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, że z dniem 1 marca 2021r. wznawia bezpośrednią obsługę klienta.
Pracownicy socjalni oraz pracownicy działu świadczeń rodzinnych będą pełnili dyżury codziennie w następujących godzinach:

                               Dział świadczeń rodzinnych                                                               Pracownicy socjalni

Poniedziałek                    8.00- 12.00                                                                                    12.00 – 16.00

Wtorek, Środa                7.00-11.00                                                                                      11.00 – 15.00

Czwartek, Piątek           11.00-15.00                                                                                      7.00 -  11.00

Z uwagi na konieczność zachowania zasad bezpieczeństwa,  klienci zobowiązani są do zasłaniania ust  i nosa maseczką oraz do dezynfekcji rąk.                                                                                                                                                                                                     We wszystkich niewymagających osobistej wizyty w Ośrodku sprawach prosimy kontaktować się telefonicznie/Dział Pomocy Społecznej 618192082, Dział Świadczeń Rodzinnych 61 8981313/ lub drogą elektroniczną  ops@ops.mosina.pl

Jednocześnie informujemy, że w poniedziałki w godzinach 8.00 – 16.00 oraz od wtorku do piątku  w godzinach od 7.00 – 15.00 wszelką korespondencję zapakowaną w kopertę i opisaną nazwą działu do którego ma trafić,  będzie można wrzucać do urny znajdującej się przy wejściu do Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zintegrowany System Opieki i Teleopieki dla mieszkańców Gminy Mosina

Data publikacji: 2021-02-22

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, że Gmina Mosina przystąpiła do projektu „Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Wielkopolski”, z którego będą mogli korzystać także mieszkańcy gminy Mosina.

Projekt realizowany jest na terenie 8 gmin powiatu poznańskiego- tj. gmina Buk, Dopiewo, Komorniki, Kórnik, Kleszczewo, Stęszew, Suchy Las oraz Mosina.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Czytaj całość publikacji "Zintegrowany System Opieki i Teleopieki dla mieszkańców Gminy Mosina"

Załączniki:

 1. Informacja o Projekcie (plik pdf 226KB)

Program

Data publikacji: 2021-01-15

Osoby fizyczne, które zamierzają składać wnioski o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu „Czyste powietrze” powinny uzyskać zaświadczenie
o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej.

Czytaj całość publikacji "Program "

Załączniki:

 1. Rozporządzenie-wzór zaświadczenia (plik pdf 542KB)
 2. Formularz informacyjny RODO (plik doc 50KB)

KOMUNIKAT dot. 500+

Data publikacji: 2021-01-08

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, że zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy  z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z  2019 r. poz. 2407)

przyjmowanie wniosków w sprawie ustalenia prawa do

świadczenia wychowawczego na kolejny okres  odbywać się będzie:

 

- od dnia 1 lutego danego roku w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną,

 

- od dnia 1 kwietnia danego roku w formie papierowej.

Załączniki:

 1. Ulotka-500+ (plik pdf 152KB)
 2. Informator Rodzina 500+ (plik pdf 153KB)

OPIEKA WYTCHNIENIOWA- edycja 2021

Data publikacji: 2020-12-14

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie, prosi osoby zainteresowane udziałem w Programie Opieka Wytchnieniowa- edycja 2021, o kontakt telefoniczny z tut. Ośrodkiem do dnia 21 grudnia br.

Czytaj całość publikacji "OPIEKA WYTCHNIENIOWA- edycja 2021"

EDUKACJA PRAWNA-INFORMATOR

Data publikacji: 2020-12-11

Realizując zadanie z zakresu edukacji prawnej w powiecie poznańskim, Wielkopolskie Centrum Pomocy Prawnej i Mediacji przekazało informator opracowany przez radcę prawnego Lidię Laboch, w którym między innymi ujęte są porady z zakresu eksmisji, wykroczeń, małżeństwa.

Czytaj całość publikacji "EDUKACJA PRAWNA-INFORMATOR"

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie poznańskim

Załączniki:

 1. Informator prawny 2020 (plik pdf 1545KB)

Bezpłatna pomoc psychologiczno-terapeutyczna dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Data publikacji: 2020-12-08

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, że Stowarzyszenie Metropolia Poznań podjęło działania służące wsparciu osób doświadczających przemocy w rodzinie w okresie pandemii.

Czytaj całość publikacji "Bezpłatna pomoc psychologiczno-terapeutyczna dla osób doświadczających przemocy w rodzinie."

INFORMACJA O OTRZYMANIU GRANTU

Data publikacji: 2020-11-24

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie informuje o otrzymaniu grantu
w ramach Projektu STOP COVID-19.

Załączniki:

 1. INFORMACJA O OTRZYMANIU GRANTU (plik docx 145KB)

Program "Wspieraj Seniora"

Data publikacji: 2020-10-29

Program "Wspieraj Seniora"

Czytaj całość publikacji "Program "Wspieraj Seniora""

Załączniki:

 1. Program (plik docx 13KB)

FUNKCJONOWANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ OD DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2020!

Data publikacji: 2020-10-12

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem
SARS- CoV-2, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie uprzejmie informuje, że od dnia 12 października 2020r. do odwołania, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr 128/2020 z dnia 12 października 2020, dostęp interesantów do pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie zostaje ograniczony.

Czytaj całość publikacji "FUNKCJONOWANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ OD DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2020!"

BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA, PSYCHIATRYCZNA i NEUROLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO 18r.ż

Data publikacji: 2020-09-01

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, że na terenie Gminy Mosina ruszył projekt Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Sanitatis w Powiecie Poznańskim, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Czytaj całość publikacji "BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA, PSYCHIATRYCZNA i NEUROLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO 18r.ż"

Załączniki:

 1. Bezpłatna pomoc psychologiczna,psychiatryczna i neurologiczna dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż/ulotka/. (plik pdf 249KB)

FUNKCJONOWANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ OD DNIA 10 SIERPNIA 2020!

Data publikacji: 2020-08-07

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, że od dnia 10 sierpnia 2020 dyżury pracowników socjalnych i pracowników działu świadczeń rodzinnych będą odbywały się w budynku Mosińskiego Ośrodka Kultury ul. Dworcowa 4/wejście od strony GBS/, codziennie od poniedziałku do piątku włącznie w godzinach:

Czytaj całość publikacji "FUNKCJONOWANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ OD DNIA 10 SIERPNIA 2020!"

Komunikat działu świadczeń rodzinnych

Data publikacji: 2020-07-23

Komunikat działu świadczeń rodzinnych dotyczący wniosków przyjmowanych od 01.08.2020 roku.

Załączniki:

 1. Komunikat działu świadczeń rodzinnych (plik doc 31KB)

Dyżury Asystenta Rodziny

Data publikacji: 2020-07-23

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że dyżury Asystenta rodziny odbywają się w następujący sposób:
Poniedziałki: 8.30 - 9.30
Wtorki: 13.00 - 14:00
Środy: 7.00 - 8.00
Jednocześnie informuję, że po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym, istnieje możliwość dostosowania godziny dyżuru asystenta rodziny do indywidualnych potrzeb.

Rusza Program Opieka Wytchnieniowa-edycja 2020!

Data publikacji: 2020-07-13

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, że od 1 sierpnia 2020r. rusza Program Opieka Wytchnieniowa- edycja 2020, realizowany przy wsparciu finansowym Funduszu Solidarnościowego.

Czytaj całość publikacji "Rusza Program Opieka Wytchnieniowa-edycja 2020!"

Załączniki:

 1. Program Opieka Wytchnieniowa-edycja 2020 (plik pdf 813KB)
 2. Karta zgłoszenia do Programu (plik docx 57KB)
 3. Karta oceny stanu zdrowia osoby niepełnosprawnej wg skali FIM-zał 7 do Programu (plik docx 53KB)
 4. Informacja dodatkowa do Karty oceny stanu zdrowia (plik docx 22KB)

KOMUNIKAT dot. 300+

Data publikacji: 2020-07-10

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie przypomina, że od 1 lipca wnioski o świadczenia można składać elektronicznie:
- za pośrednictwem portalu Emp@tia (www.empatia.mpips.gov.pl),
- Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, czy
- poprzez e-bankowość.

Czytaj całość publikacji "KOMUNIKAT dot. 300+"

FUNKCJONOWANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ OD DNIA 1 LIPCA 2020!

Data publikacji: 2020-06-26

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, że od dnia 1 lipca 2020
dyżury pracowników socjalnych i pracowników działu świadczeń rodzinnych będą odbywały się w budynku Mosińskiego Ośrodka Kultury ul. Dworcowa 4/wejście od strony GBS/, codziennie od poniedziałku do piątku włącznie w godzinach:

Czytaj całość publikacji "FUNKCJONOWANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ OD DNIA 1 LIPCA 2020!"

KOMUNIKAT dot. 500+ !!!

Data publikacji: 2020-06-23

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, że świadczenie wychowawcze (500+) przyznane jest do 31.05.2021r.

Czytaj całość publikacji "KOMUNIKAT dot. 500+ !!!"

KOMUNIKAT !!!

Data publikacji: 2020-06-16

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, że w przypadku urodzenia kolejnego dziecka
i pobierania już:
- świadczeń rodzinnych,
- świadczenia wychowawczego (500+),
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego
wnioski o powyższe świadczenia należy składać wyłącznie na dziecko nowonarodzone, bez ujmowania dzieci, na które świadczenia są już przyznane.

Czytaj całość publikacji "KOMUNIKAT !!!"

KOMUNIKAT dot. Świadczeń Rodzinnych

Data publikacji: 2020-06-16

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, że wypełniając wnioski o:
- świadczenia rodzinne,
- świadczenie wychowawcze (500+),
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz
- świadczenie Dobry start
na nowy okres zasiłkowy (2020/2021), należy wypełniać tylko po jednym egzemplarzu danego wniosku.

Czytaj całość publikacji "KOMUNIKAT dot. Świadczeń Rodzinnych"

KOMUNIKAT !!!

Data publikacji: 2020-06-10

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, że od 1.07.2020r. rozpoczyna się składanie wniosków wyłącznie drogą internetową dot:
1) świadczeń rodzinnych,
2) funduszu alimentacyjnego
3) specjalnego zasiłku opiekuńczego
4) świadczenia Dobry start.

Czytaj całość publikacji "KOMUNIKAT !!!"

Pismo Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego dotyczące działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania używaniu środków zastępczych.

Data publikacji: 2020-06-02

Pismo Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego dotyczące działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania używaniu środków zastępczych.

Czytaj całość publikacji "Pismo Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego dotyczące działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania używaniu środków zastępczych."

Załączniki:

 1. Pismo Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego dotyczące działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania używaniu środków zastępczych. (plik docx 19KB)

KOMUNIKAT

Data publikacji: 2020-05-22

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie informuje,
że od dnia 27 maja 2020r. pracownicy socjalni oraz pracownicy działu świadczeń
rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej, będą pełnili dyżury w budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie

Czytaj całość publikacji "KOMUNIKAT"

Wielkopolska INFOlinia Wsparcia

Data publikacji: 2020-05-11

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, że Samorząd Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu - mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną - od miesiąca maja 2020 r. uruchamia linię wsparcia psychologicznego, informacyjnego i doradczego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego.
Porady udzielane są bezpłatnie.

Czytaj całość publikacji "Wielkopolska INFOlinia Wsparcia"

Infolinia-SeniorzyInfolinia-osoby doznające przemocyInfolinia-osoby w kryzysie

WSPARCIE CUDZOZIEMCÓW W CZASIE PANDEMII

Data publikacji: 2020-04-08

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie przekazuje przygotowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, w ramach projektu Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej, materiał z najważniejszymi informacjami dotyczącymi profilaktyki korona wirusa i możliwych form pomocy ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb obcojęzycznych mieszkańców i mieszkanek województwa.

Czytaj całość publikacji "WSPARCIE CUDZOZIEMCÓW W CZASIE PANDEMII"

Załączniki:

 1. Aktualne zasady i ograniczenia ENG (plik pdf 697KB)
 2. Gdzie szukać pomocy ENG (plik pdf 414KB)
 3. Informacje o koronawirusie ENG (plik pdf 420KB)
 4. Tarcza Antykryzysowa ENG (plik pdf 475KB)
 5. Aktualne zasady i ograniczenia RUS (plik pdf 672KB)
 6. Gdzie szukać pomocy RUS (plik pdf 397KB)
 7. Informacje o koronawirusie RUS (plik pdf 424KB)
 8. Tarcza Antykryzysowa RUS (plik pdf 427KB)
 9. Aktualne zasady i ograniczenia UKR (plik pdf 678KB)
 10. Gdzie szukać pomocy UKR (plik pdf 399KB)
 11. Informacje o koronawirusie UKR (plik pdf 425KB)
 12. Tarcza Antykryzysowa UKR (plik pdf 427KB)
 13. Aktualne zasady i ograniczenia PL (plik pdf 686KB)
 14. Gdzie szukać pomocy PL (plik pdf 387KB)
 15. Informacje o koronawirusie PL (plik pdf 443KB)
 16. Tarcza Antykryzysowa PL (plik pdf 474KB)

KOMUNIKAT

Data publikacji: 2020-04-01

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, że
zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 36/2020 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia
31 marca 2020 r. zmieniającym Zarządzenie Nr 27/2020 Burmistrza Gminy Mosina z 12 marca 2020r.

Czytaj całość publikacji "KOMUNIKAT"

Świetlice Opiekuńczo-Wychowawcze

Data publikacji: 2020-03-31

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, ze nadal w formie on line funkcjonują dwie świetlice opiekuńczo-wychowawcze: w Krośnie i Pecnej;

Czytaj całość publikacji "Świetlice Opiekuńczo-Wychowawcze"

Załączniki:

 1. Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza w Pecnej (plik pdf 2155KB)

INFORMACJA

Data publikacji: 2020-03-27

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, że w związku
z koronawirusem została zawieszona na terenie Gminy Mosina działalność świetlic opiekuńczo-wychowawczych

Czytaj całość publikacji "INFORMACJA"

POMOC NIESŁYSZĄCYM

Data publikacji: 2020-03-24

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie informuje o możliwości uzyskania pomocy dedykowanej niesłyszącym seniorom.

Czytaj całość publikacji "POMOC NIESŁYSZĄCYM"

Załączniki:

 1. Migiem pod drzwi (plik pdf 112KB)

DYŻUR TELEFONICZNY

Data publikacji: 2020-03-24

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją dot. rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie, wychodząc naprzeciw potrzebom osób objętych obowiązkową kwarantanną/na podstawie decyzji wydanej przez służby sanitarne/,

Czytaj całość publikacji "DYŻUR TELEFONICZNY"

POMOC SPECJALISTÓW

Data publikacji: 2020-03-20

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie przekazuje informacje, dotyczące oferty pomocy specjalistów Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy.

Czytaj całość publikacji "POMOC SPECJALISTÓW"

Załączniki:

 1. POMOC SPECJALISTÓW (plik pdf 142KB)

KOMUNIKAT

Data publikacji: 2020-03-19

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie apeluje do rodzin objętych kwarantanną,
o zgłaszanie telefoniczne potrzeb w zakresie dostarczenia żywności.
Warunkiem koniecznym do uzyskania tej formy pomocy jest decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o objęciu kwarantanną.

Czytaj całość publikacji "KOMUNIKAT "

SPECJALISTYCZNA POMOC PSYCHOLOGICZNA

Data publikacji: 2020-03-16

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie uruchomił specjalistyczną pomoc psychologiczną dla osób objętych kwarantanną.

Czytaj całość publikacji "SPECJALISTYCZNA POMOC PSYCHOLOGICZNA"

KOMUNIKAT

Data publikacji: 2020-03-16

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie uprzejmie informuje, że
w związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem SARS- CoV-2, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr 27/2020 z dnia 12 marca 2020, dostęp do pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie jest ograniczony do dnia 31 marca 2020 z możliwością przedłużenia.

Czytaj całość publikacji "KOMUNIKAT"

KOMUNIKAT

Data publikacji: 2020-03-11

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie w nawiązaniu do komunikatu Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10.03.2020r. dot. rozprzestrzeniania się koronawirusa,

Czytaj całość publikacji "KOMUNIKAT"

Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Data publikacji: 2020-02-18

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.

Czytaj całość publikacji "Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym"

Plakat

Załączniki:

 1. Stypendia SPES-informacje 2020 (plik pdf 505KB)

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - 2020r

Data publikacji: 2020-02-18

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH JAKIE OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MOSINIE PRZEWIDUJE PRZEPROWADZIĆ W 2020 ROKU

Czytaj całość publikacji "PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - 2020r"

Terminy wypłat świadczeń

Data publikacji: 2019-12-27

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie podaje szczegółowe terminy wypłat zasiłków z Działu Świadczeń Rodzinnych w roku 2020.

Czytaj całość publikacji "Terminy wypłat świadczeń"

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2019-2020

Data publikacji: 2019-12-20

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie uprzejmie informuje, że od stycznia 2020r będzie realizatorem rządowego programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej, realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Czytaj całość publikacji "Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2019-2020"

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenia (plik docx 14KB)
 2. Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2019-2020 (plik docx 67KB)

Informacja rzecznika ZUS dotycząca wniosków o 500+ dla osób niepełnosprawnych

Data publikacji: 2019-11-27

Prawie 35 tys. osób w Wielkopolsce złożyło już wniosek do ZUS o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Z szacunków ZUS wynika, że od października tego roku do marca przyszłego roku, wnioski o nowe świadczenie może złożyć nawet 70 tys. osób w naszym województwie.

Czytaj całość publikacji "Informacja rzecznika ZUS dotycząca wniosków o 500+ dla osób niepełnosprawnych"

Apel dotyczący zbliżającego się okresu zimowego

Data publikacji: 2019-10-30

Zbliża się zima, czas, w którym szczególną opieką należy otoczyć osoby, które z różnych względów często niezależnych od siebie, nie są w stanie zapewnić sobie bezpiecznych warunków egzystencji. Zbliżający się czas to trudny okres szczególnie dla osób bezdomnych, samotnych, niepełnosprawnych oraz żyjących w ubóstwie i niedostatku. Zabezpieczenie tym osobom podstawowych potrzeb, takich jak: ciepłe ubranie, ciepły posiłek, schronienie jest w tym okresie rzeczą najważniejszą. W okresie zimowym grupami szczególnie wrażliwymi są osoby samotnie mieszkające, starsze, niesamodzielne, niepełnosprawne, bezdomne.
W związku z powyższym zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o współpracę z pracownikami socjalnymi i szczególne zwrócenie w tym czasie uwagi na mieszkańców Waszych miejscowości którzy, aby przetrwać bezpiecznie okres zimowy potrzebują pomocy innych osób. W razie niepokojących sygnałów prosimy o kontakt z:

Czytaj całość publikacji "Apel dotyczący zbliżającego się okresu zimowego"

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Data publikacji: 2019-10-16

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nowy program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2019-2020.
Program ma na celu pomoc pełnoletnim osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystenckie nie mogą być świadczone w rodzinach korzystających z usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, programu Opieka wytchnieniowa. Pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej jest finansowana ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Czytaj całość publikacji "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

KOMUNIKAT

Data publikacji: 2019-09-09

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie poszukuje socjoterapeuty do pracy z grupą dzieci i młodzieży w wymiarze 14 godzin miesięcznie w następujących świetlicach opiekuńczo-wychowawczych, prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie i finansowanych ze środków przeznaczonych na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych:

-w świetlicy w Mosinie 1 x w miesiącu 2 godziny,
-w świetlicy w Rogalinku 1 x w miesiącu 2 godziny,
-w świetlicy w Pecnej 1 x w miesiącu 2 godziny,
-w świetlicy w Daszewicach 1 x w miesiącu 2 godziny,
-w świetlicy w Rogalinie 1 x w miesiącu 2 godziny,
-w świetlicy w Czapurach 1 x w miesiącu 2 godziny,
-w świetlicy w Krośnie 1 x w miesiącu 2 godziny.

Oferujemy pracę na umowę-zlecenia w godzinach popołudniowych od dnia 1.10.2019r. do 31.12.2019r.

Osoby zainteresowane mogą składać CV bezpośredni w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie, mającego siedzibę przy ul. Dworcowej 4 w godzinach: poniedziałek 8:00 - 16:00, wtorek-piątek 7:00 - 15.00 lub przesłać droga tradycyjną lub droga mailową na adres: ops@ops.mosina.pl do 27.09.2019r.

KOMUNIKAT

Data publikacji: 2019-08-26

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, iż wnioski o przyznanie świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji tzw. 500+ dla osób niepełnosprawnych realizować będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych/Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ

Data publikacji: 2019-08-23

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie w nawiązaniu do informacji z dnia 15 lutego 2019r. umieszczonej na stronie internetowej tut. Ośrodka (www.ops.mosina.pl). dot. wypłat zasiłków z Działu Świadczeń Rodzinnych podaje szczegółowe terminy wypłat

logo

Wypłata świadczeń realizowanych w Dziale Świadczeń Rodzinnych

Data publikacji: 2019-08-22

Poniżej przedstawiamy informację na temat ustawowych terminów wypłat poszczególnych rodzajów świadczeń realizowanych w Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie
Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)
Świadczenie wychowawcze wypłaca się nie później niż ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie wychowawcze. (Podstawa: art. 21 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci).
Świadczenie Dobry Start (300+)

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września.
Jeśli wniosek wpłynie we wrześniu, październiku lub listopadzie, wsparcie trafi do rodziny w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku. (§ 28 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu Dobry start)
Świadczenia rodzinne (Zasiłek rodzinny, Zasiłek pielęgnacyjny, Becikowe, Świadczenie pielęgnacyjne, Świadczenie rodzicielskie, Specjalny zasiłek opiekuńczy)
Świadczenia rodzinne wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne. (Podstawa: art. 26 ustawy o świadczeniach rodzinnych).
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się w okresach miesięcznych. (Podstawa: art. 20 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów).
Dodatki mieszkaniowe
Dodatek mieszkaniowy wypłaca się, w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny. (Podstawa: art. 8 ustawy o dodatkach mieszkaniowych).
Zryczałtowany dodatek energetyczny
Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej* do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku. (Podstawa: art. 5e ustawy Prawo energetyczne).
* Uwaga: Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym. Przyznany zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się wnioskodawcy lub wskazanemu przez wnioskodawcę przedsiębiorstwu energetycznemu.

Opieka wytchnieniowa - 2019

Data publikacji: 2019-08-06

Opieka wytchnieniowa - edycja 2019, realizowana w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Czytaj całość publikacji "Opieka wytchnieniowa - 2019"

Załączniki:

 1. Opieka wytchnieniowa - 2019 (plik docx 52KB)
 2. Załącznik nr 1 do wniosku -skala Barthel (plik doc 42KB)
 3. Wniosek - Opieka wytchnieniowa - 2019 (plik doc 76KB)
 4. Załącznik nr 2 do wniosku -RODO (plik doc 36KB)

PROCEDURA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na świadczenie kompleksowych usług w ramach Programu Opieka wytchnieniowa - edycja 2019

Data publikacji: 2019-07-10

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE
O WARTOŚCI PONIŻEJ 750.000 EURO

Działając na podstawie art. 138o. ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.),
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina,
woj. wielkopolskie, tel. 0-61 8192082, faks 0-61 8192082,

ogłasza zamówienie publiczne

na świadczenie kompleksowych usług
w ramach Programu Opieka wytchnieniowa - edycja 2019
na rzecz uprawnionych mieszkańców Gminy Mosina
w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Czytaj całość publikacji "PROCEDURA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na świadczenie kompleksowych usług w ramach Programu Opieka wytchnieniowa - edycja 2019"

Załączniki:

 1. ZAŁĄCZNIKI DO PROCEDURY (plik doc 64KB)
 2. PROCEDURA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (plik doc 68KB)

Program

Data publikacji: 2019-06-28

W tym roku, podobnie jak w roku poprzednim, rodzice i opiekunowie uczących się dzieci do 20 r. życia (w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami - do 24 r. życia) mogą składać wnioski o świadczenie na wyprawkę szkolną:

Czytaj całość publikacji "Program "

Program Rodzina 500+

Data publikacji: 2019-06-14

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, że:

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach, czyli bez kryterium dochodowego, będzie można składać w dwóch formach:
1) w wersji elektronicznej przez bank, portal empatia, ePUAP, ZUS- od 1 lipca 2019 r.,

2) w wersji tradycyjnej (papierowej - w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mosinie, ul. Dworcowa 4, tel. 61 898 13 13)- od 1 sierpnia 2019 r.

Czytaj całość publikacji "Program Rodzina 500+"

Pomoc pogorzelcom

Data publikacji: 2019-05-31

Szanowni Mieszkańcy!
W związku ze zdarzeniem losowym - pożar domu jaki miał miejsce w Rogalinku w dniu 23.05.2019r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie, informuje, że zostało utworzone subkonto na które można wpłacać datki na odbudowę domu pogorzelców:
numer konta 64904800072007000002150057
z dopiskiem Pomoc dla poszkodowanych w pożarze Robert Olejniczak

Czytaj całość publikacji "Pomoc pogorzelcom"

Zaproszenie na szkolenie

Data publikacji: 2019-05-17

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie realizujący Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mosinie na rok 2019 organizuje dnia 10 czerwca 2019r. szkolenie na temat:
KONTROLE PUNKTÓW SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH - OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA

Czytaj całość publikacji "Zaproszenie na szkolenie"

WYPOCZYNEK LETNI

Data publikacji: 2019-05-17

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie, realizujący Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na rok 2019 organizuje w dniach od 1.07.2019r. do 10.07.2019r.
bezpłatny, letni wypoczynek nad morzem w Jarosławcu dla 100 dzieci z rodzin z problemami społecznymi z terenu Gminy Mosina.

Czytaj całość publikacji "WYPOCZYNEK LETNI"

Opieka wytchnieniowa

Data publikacji: 2019-04-18

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie związku z ogłoszonym programem przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. Opieka wytchnieniowa - edycja 2019, realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych prosi o kontakt osoby spełniające następujące kryteria ogłoszone w programie i zainteresowane uzyskaniem wsparcia.

Czytaj całość publikacji "Opieka wytchnieniowa"

UWAGA MIESZKAŃCY DYMACZEWA NOWEGO

Data publikacji: 2019-04-17

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie na wniosek Rady Miejskiej w Mosinie, dokonuje analizy w sprawie uruchomienia świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Dymaczewie Nowym (LOKAL ŚWIETLICY WIEJSKIEJ) ze środków za sprzedaż napojów alkoholowych.

Czytaj całość publikacji "UWAGA MIESZKAŃCY DYMACZEWA NOWEGO"

Załączniki:

 1. oświadczenie (plik doc 32KB)
 2. RODO (plik doc 50KB)

KOMUNIKAT

Data publikacji: 2019-02-15

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie realizujący zadania z ustawy o świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego Rodzina 500+" informuje, że zgodnie z ustawą wypłata świadczeń będzie dokonywana każdorazowo w ostatnim tygodniu każdego miesiąca. Wyjątkiem będzie grudzień, z uwagi na kończący się rok budżetowy, który wymaga dokonania bilansu i zwrotu pozostałych środków do budżetu.

Wypłaty dokonywane w ostatnim tygodniu miesiąca pozwolą na usprawnienie wykonywania zadań w Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie.

Zmienia się aura pogodowa i nadchodzą mrozy. Zimno niesie ze sobą potencjalne zagrożenie zamarznięcia osób.

Data publikacji: 2018-11-29

Z uwagi na powyższe Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie prosi o zainteresowanie się losem sąsiadów, bądź innych znanych osób, które są niepełnosprawne, samotne lub w podeszłym wieku i wymagają pomocy innych. Każdy ma prawo do bezpieczeństwa, ochrony i wsparcia, a tylko odpowiedzialność obywatelska i partnerskie działania zapewniają szybką reakcję na niepomyślne zdarzenia i tragiczne incydenty oraz zagwarantują natychmiastowe udzielenie wsparcia mieszkańcom gminy. Nie pozostawajmy obojętni na sytuację zagrożenia życia i zdrowia, zareagujmy i podejmijmy działania. Włączmy się w działania placówek udzielających pomoc oraz podejmujących interwencje w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.

Czytaj całość publikacji "Zmienia się aura pogodowa i nadchodzą mrozy. Zimno niesie ze sobą potencjalne zagrożenie zamarznięcia osób."

Posiłek w Szkole i w Domu

Data publikacji: 2018-11-03

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, iż w latach 2019-2023 realizowany będzie nowy program Posiłek w szkole i w domu".

Program został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. (MP z 2018 r. póz. 1007)
Jest to rządowy program - realizowany przez ministrów: rodziny, pracy i polityki społecznej oraz edukacji narodowej, który zastąpi dotychczasowy wieloletni program Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 ustanowiony Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (MP z 2015 r., poz.821).

W ramach nowego programu przewidziane jest wsparcie finansowe gmin w zakresie udzielenia pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego (w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności) oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Istotnym elementem programu będzie zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym gorącego posiłku.

Z tej formy wsparcia będą mogły skorzystać osoby i rodziny, spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, (150 % obowiązującego kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej), tj.

792 zł dla osoby w rodzinie,

1051,50 zł dla osób samotnie gospodarujących.

Program będzie finansowany z budżetu państwa, na który przeznaczono 2,75 mld złotych.

300+

Data publikacji: 2018-06-27

Wnioski o świadczenia dla rodzin na okres 2018/2019

Poniżej adres strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na której znajdują się wnioski do pobrania:

https://www.mpips.gov.pl/bip/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

Dobry Start (300+)

Uprzejmie informujemy, iż Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu Dobry start prowadzono świadczenie dobry start w wysokości 300 zł.
Zgodnie z brzmieniem rozporządzenia, świadczenie przysługuje na dziecko, do ukończenia:
- 20. roku życia w roku, w którym kończy się dany rok szkolny;
- 24. roku życia w roku, w którym kończy się dany rok szkolny, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie nie przysługuje:

- jeżeli dziecko zostało umieszczone w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie,
- na dziecko odbywające roczne przygotowanie przedszkolne;

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia Dobry start są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mosinie a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka do świadczenia dobry start, świadczenie to wypłaca się temu z rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeżeli opieka nad dzieckiem sprawowana jest równocześnie przez oboje rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, świadczenie dobry start wypłaca się temu, kto pierwszy złoży wniosek. Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania świadczenia dobry start oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia dobry start wymagają wydania decyzji.

Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej - o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ właściwy, odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia dobry start.

Świadczenie wychowawcze (500+) okres 2018/2019

Data publikacji: 2018-06-27

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2018/2019 są przyjmowane w Ośrodku od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada tego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Data publikacji: 2018-06-25

Zgodnie z art. 13 ust. l i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, iż:

1. Pani/ Pana dane osobowe oraz/lub dane osobowe członków Pani/Pana rodziny* przetwarzane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mosinie (zwanym dalej Ośrodkiem), ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina.

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD) pełni podmiot zewnętrzny, kontakt telefoniczny: 61 8192-082,mail: iod@ops.mosina.pl

3. Celem przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie wyrażonej zgody zainteresowanego (klienta).

4. Dane mogą być przekazywane (udostępniane) wyłącznie podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora np. dostawcom usług IT. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub na podstawie zawartej z Administratorem umowy, czyli na wyraźnie zlecenie Administratora.

5. Okres przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane w Ośrodku jest obliczany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w jednostce (instrukcja kancelaryjna).

6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne.

8. Posiada Pani/Pan prawo do: a) żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych; b) prawo do sprostowania danych; c) prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym"), d) prawo ograniczenia przetwarzania; e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; f) prawo do przenoszenia danych, g) prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, h) prawo do wycofania zgody na dalsze przetwarzania wysyłając stosowne powiadomienie.

Jeżeli Administrator planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem Administrator zobowiązany jest Panią / Pana o tym poinformować.

W/w obowiązek nie dotyczy w przypadków o których mowa w art. 23 ust. l rozporządzenia RODO w oparciu o przepisy art. 3 ust. l, art. 4 ust. l oraz art. 5 ust. l ustawy z dnia 24 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 póz. 1000).

Wypłaty świadczeń

Data publikacji: 2017-11-17

Wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń 500+ oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do końca każdego miesiąca.

POMOC OSOBOM POTRZEBUJĄCYM W OKRESIE ZIMOWYM

Data publikacji: 2017-11-02

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie, wzorem ubiegłych lat, kierując się troską o wszystkie osoby samotne, pozbawione miejsca zamieszkania, rozpoczął wdrażanie zadania, którego celem jest zapewnienie potrzebującym schronienia, gorącego posiłku oraz innych niezbędnych rzeczy życia codziennego.

Prosimy o zainteresowanie się w okresie zimowych warunków pogodowych i niekorzystnych zjawisk atmosferycznych losem sąsiadów, bądź innych znanych osób, które są niepełnosprawne, samotne lub w podeszłym wieku i wymagają pomocy innych . Każdy ma prawo do bezpieczeństwa, ochrony i wsparcia, a tylko odpowiedzialność obywatelska i partnerskie działania zapewniają szybką reakcję na niepomyślne zdarzenia i tragiczne incydenty oraz zagwarantują natychmiastowe udzielenie wsparcia mieszkańcom gminy. Nie pozostawajmy obojętni na sytuację zagrożenia życia i zdrowia, zareagujmy i podejmijmy działania. Włączmy się w działania placówek udzielających pomoc oraz podejmujących interwencje w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.

Czytaj całość publikacji "POMOC OSOBOM POTRZEBUJĄCYM W OKRESIE ZIMOWYM"

Nowy okres zasiłkowy

Data publikacji: 2017-08-30

Wnioski na świadczenie wychowawcze- ,,500+ można składać począwszy od dnia 01 sierpnia 2017r. do dnia 31 października 2017r., żeby zachować ciągłość wypłacania świadczenia. Obecnie świadczenie ,,500+ przyznane jest do dnia 30-09-2017r. i decyzje wygasną z mocy ustawy. Prawo do świadczenia wychowawczego na kolejny okres ustalane będzie od dnia 1 października 2017r. do dnia 30 września 2018r.

Wnioski na fundusz alimentacyjny przyjmowane będą od dnia 01 sierpnia 2017r. W przypadku złożenia wniosku do dnia 31 października 2017r., zostanie zachowana płynność wypłacania świadczenia. Okres zasiłkowy w przypadku Funduszu Alimentacyjnego trwa od dnia 01 października 2017r. do dnia 30 września 2018r.

Wnioski dotyczące zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami składamy również od dnia 01 sierpnia 2017r. do dnia 30 listopada 2017r., wtedy będzie zachowana ciągłość pobierania zasiłku rodzinnego. Okres zasiłkowy w przypadku świadczeń rodzinnych trwa od dnia 01 listopada 2017r. do dnia 31 października 2018r.


Przy wyżej wymienionych świadczeniach głównym kryterium przyznania świadczeń jest wysokość dochodów przypadających na członka rodziny za 2016r. z uwzględnieniem do chwili obecnej. W związku z powyższym, jeśli nastąpiła utrata dochodu lub uzyskanie dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, należy przedstawić dokumenty potwierdzające ten fakt.

Wnioski o świadczenia rodzinne, alimentacyjne można składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mosinie, Dział Świadczeń Rodzinnych, ul. Dworcowa 4 pokój 32 i 36 lub przesłać wypełniony formularz na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie, ul. Dworcowa 4.

Natomiast wnioski o świadczenia wychowawcze 500 + można również złożyć przez internet, między innymi za pośrednictwem bankowości elektronicznej i e-PUAP.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Data publikacji: 2015-12-17

Od końca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived - FEAD).

Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Główny cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem (IZ) pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytucji Pośredniczącej (IP) - Agencja Rynku Rolnego (ARR), która jest odpowiedzialna m.in. za podpisywanie umów z dostawcami żywności oraz organizacjami partnerskimi, których zadaniem jest dystrybucja produktów żywnościowych na poziomie regionalnym i lokalnym.

Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj. 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 771 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydają Ośrodki Pomocy Społecznej.

Podprogram 2015 rozpoczął się w maju 2015 r. Dystrybucja żywności potrwa do końca kwietnia 2016 r. Od 2015 r. organizacje zobowiązane są prowadzić tzw. działania towarzyszące, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących. Poza pomocą żywnościową będą one uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach aktywizujących - warsztatach, m.in. z zakresu właściwego zarządzania domowym budżetem czy optymalnego wykorzystania otrzymywanej żywności, aby zapobiec jej marnotrawieniu.
Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"