Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

Powrót

WAŻNA INFORMACJA DOT. WNIOSKÓW W SPRAWIE ZAPEWNIENIA ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATELOM UKRAINY

Data publikacji: 2022-08-24

Termin na złożenie wniosku obejmujący okres, w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 30.06.2022 r. Wniosek za ten okres składa się w terminie do 31 lipca 2022 r.

Zatem jeżeli gościłeś u siebie obywateli Ukrainy np. w okresie od 15.05. do 30.06, to wniosek powinieneś złożyć do 31 lipca.

Pozostałe wnioski składane po 1 lipca br., należy bezwzględnie złożyć w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

Wnioski złożone z uchybieniem tych terminów pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

SCHEMAT OBOWIĄZUJĄCYCH TERMINÓW

Okres zakwaterowania                                                                                Termin na złożenie wniosku

do 29 kwietnia 2022  ( obywatele Ukrainy nie posiadający numeru PESEL)        - do 15 lipca 2022 roku

od 30 czerwca 2022                                                                                      -  do 31 lipca 2022 roku

od 1 lipca 2022                                                                                            -  miesiąc od ostatniego dnia zakwaterowania 


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...