Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

Terminy wypłat świadczeń 2021

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie podaje szczegółowe terminy wypłat zasiłków z Działu Świadczeń Rodzinnych w roku 2021.
Z powodów technicznych wypłaty świadczenia wychowawczego 500 + podzielono na dwa terminy. W pierwszym terminie wypłacane będą świadczenia osobom, których nazwiska rozpoczynają się na litery od A do M, w drugim terminie osobom których nazwiska rozpoczynają się na litery od N do Ż.

Czytaj całość publikacji "Terminy wypłat świadczeń 2021"

KOMUNIKAT DOT. WYPŁAT 300+

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, że wypłaty świadczenia 300+
w roku 2020 będą odbywać się w następujących terminach:

17 i 31 lipca 2020r.,
14 i 28 sierpnia 2020r.
11 i 25 września 2020r.
9 i 27 października 2020r.
13 i 27 listopada 2020r.
11 grudnia 2020r.

OPS Mosina

Terminy wypłat świadczeń 2020

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie podaje szczegółowe terminy wypłat zasiłków z Działu Świadczeń Rodzinnych w roku 2020.

Z powodów technicznych wypłaty świadczenia wychowawczego 500 + podzielono na dwa terminy. W pierwszym terminie wypłacane będą świadczenia osobom, których nazwiska rozpoczynają się na litery od A do M, w drugim terminie osobom których nazwiska rozpoczynają się na litery od N do Ż.

Wypłaty świadczenia wychowawczego 500+ dla Świadczeniobiorców, których nazwiska zaczynają się na litery od A-M

Styczeń 23
Luty 20
Marzec 23
Kwiecień 22
Maj 21
Czerwiec 22
Lipiec 20
Sierpień 20
Wrzesień 21
Październik 21
Listopad 19
Grudzień 14

Wypłaty świadczenia wychowawczego 500+ dla Świadczeniobiorców, których nazwiska zaczynają się na litery od N do Ż

Styczeń 24
Luty 21
Marzec 24
Kwiecień 23
Maj 22
Czerwiec 23
Lipiec 21
Sierpień 21
Wrzesień 22
Październik 22
Listopad 20
Grudzień 15

Wypłaty Świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego

Styczeń 27
Luty 24
Marzec 25
Kwiecień 24
Maj 25
Czerwiec 24
Lipiec 22
Sierpień 24
Wrzesień 23
Październik 23
Listopad 23
Grudzień 16

Terminy wypłat

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie realizujący zadania z ustawy o świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego Rodzina 500+" informuje, że zgodnie z ustawą wypłata świadczeń będzie dokonywana każdorazowo w ostatnim tygodniu każdego miesiąca. Wyjątkiem będzie grudzień, z uwagi na kończący się rok budżetowy, który wymaga dokonania bilansu i zwrotu pozostałych środków do budżetu.

Wypłaty dokonywane w ostatnim tygodniu miesiąca pozwolą na usprawnienie wykonywania zadań w Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie.