Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ 2023

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie podaje szczegółowe terminy wypłat świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w roku 2023.

Czytaj całość publikacji "TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ 2023 "

Terminy wypłat świadczeń 2022 roku

Kierownik Ośrodka PomocySpołecznej w Mosinie podaje szczegółowe terminy wypłat zasiłków z Działu Świadczeń Rodzinnych w roku 2022.

Czytaj całość publikacji "Terminy wypłat świadczeń 2022 roku"

Terminy wypłat świadczeń 2021

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie podaje szczegółowe terminy wypłat zasiłków z Działu Świadczeń Rodzinnych w roku 2021.
Z powodów technicznych wypłaty świadczenia wychowawczego 500 + podzielono na dwa terminy. W pierwszym terminie wypłacane będą świadczenia osobom, których nazwiska rozpoczynają się na litery od A do M, w drugim terminie osobom których nazwiska rozpoczynają się na litery od N do Ż.

Czytaj całość publikacji "Terminy wypłat świadczeń 2021"

Terminy wypłat

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie realizujący zadania z ustawy o świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego Rodzina 500+" informuje, że zgodnie z ustawą wypłata świadczeń będzie dokonywana każdorazowo w ostatnim tygodniu każdego miesiąca. Wyjątkiem będzie grudzień, z uwagi na kończący się rok budżetowy, który wymaga dokonania bilansu i zwrotu pozostałych środków do budżetu.

Wypłaty dokonywane w ostatnim tygodniu miesiąca pozwolą na usprawnienie wykonywania zadań w Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie.