Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

Powrót

Terminy wypłat świadczeń 2021

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie podaje szczegółowe terminy wypłat zasiłków z Działu Świadczeń Rodzinnych w roku 2021.
Z powodów technicznych wypłaty świadczenia wychowawczego 500 + podzielono na dwa terminy. W pierwszym terminie wypłacane będą świadczenia osobom, których nazwiska rozpoczynają się na litery od A do M, w drugim terminie osobom których nazwiska rozpoczynają się na litery od N do Ż.

Wypłaty świadczenia wychowawczego 500+ dla Świadczeniobiorców, których nazwiska zaczynają się na litery od A-M

 

Styczeń 20

Luty 22

Marzec 22

Kwiecień 21

Maj 20

Czerwiec 22

Lipiec 21

Sierpień 23

Wrzesień 21

Październik 20

Listopad 22

Grudzień 14

 

Wypłaty świadczenia wychowawczego 500+ dla Świadczeniobiorców, których nazwiska zaczynają się na litery od N do Ż

 

Styczeń 21

Luty 23

Marzec 23

Kwiecień 22

Maj 21

Czerwiec 23

Lipiec 22

Sierpień 24

Wrzesień 22

Październik 21

Listopad 23

Grudzień 15

 

Wypłaty Świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego

 

Styczeń 22

Luty 24

Marzec 24

Kwiecień 23

Maj 24

Czerwiec 24

Lipiec 23

Sierpień 25

Wrzesień 23

Październik 25

Listopad 24

Grudzień 16

Terminy wypłat

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie realizujący zadania z ustawy o świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego Rodzina 500+" informuje, że zgodnie z ustawą wypłata świadczeń będzie dokonywana każdorazowo w ostatnim tygodniu każdego miesiąca. Wyjątkiem będzie grudzień, z uwagi na kończący się rok budżetowy, który wymaga dokonania bilansu i zwrotu pozostałych środków do budżetu.

Wypłaty dokonywane w ostatnim tygodniu miesiąca pozwolą na usprawnienie wykonywania zadań w Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie.