Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

Powrót

Terminy wypłat świadczeń 2022 roku

Kierownik Ośrodka PomocySpołecznej w Mosinie podaje szczegółowe terminy wypłat zasiłków z Działu Świadczeń Rodzinnych w roku 2022.

Wypłaty świadczenia wychowawczego 500+ dla Świadczeniobiorców, których nazwiska zaczynają się na litery od A-M

Styczeń  20

Luty  21

Marzec  21

Kwiecień  21

Maj  19

Wypłaty świadczenia wychowawczego 500+ dla Świadczeniobiorców, których nazwiska zaczynają się na litery od N-Ż

Styczeń  21

Luty 22

Marzec  22

Kwiecień  22

Maj  20

Wypłaty Świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego

Styczeń  24

Luty  23

Marzec  23

Kwiecień 25

Maj  23

Czerwiec  23

Lipiec  22

 Sierpień  22

 Wrzesień  23

Październik  24

Listopad  23

Grudzień  15