Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

Informacja. Uwaga, zmiana numeru telefonu Pani Agnieszki Merle

Data publikacji: 2022-09-29

Punkt informacyjno-konsultacyjny

dla osób uzależnionych od alkoholu i  ich rodzin prowadzony przez Panią mgr Agnieszkę Merle w II budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie przy ul. Dworcowej 3

czynny:

każdy czwartek od godz. 1400 do godz. 1600  i od godz. 1830 do godz. 1930 

Porady można również uzyskać w terminach podanych wyżej

                                                                          pod Nr tel. 507 565 539

Czytaj całość publikacji "Informacja. Uwaga, zmiana numeru telefonu Pani Agnieszki Merle "

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Data publikacji: 2021-11-30

Załączniki:

  1. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (plik doc 118KB)

PRZEMOC W RODZINIE

Data publikacji: 2019-01-25

Uznając, że przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności, a także w celu zwiększania skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 15 września 2015 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390), w Gminie Mosina stworzony został Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz powołano zespół interdyscyplinarny, którego zadaniem jest pomoc osobom, których przemoc dotknęła.

Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego oraz upoważnioną osobą do realizacji "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Mosina" jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, z siedzibą przy ul. Dworcowej 4 w Mosinie.
Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy:

- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.


Osoby dotknięte przemocą, bądź osoby będące świadkami przemocy w rodzinie, mając na uwadze dobro i godność człowieka, mogą zgłosić problem do wymienionych wyżej instytucji, celem podjęcia działań zmierzających do likwidacji przemocy w rodzinie oraz objęcia pomocą osób, których ta przemoc dotyczy. WSPARCIE DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE Każdy z nas może napotkać w życiu taki moment, gdy nieoczekiwanie będzie potrzebować wsparcia, czasem dla samego siebie, czasem dla kogoś bliskiego, niekiedy będzie to osoba, której po prostu chcemy pomóc. Warto pamiętać, że są takie miejsca, takie osoby, do których można się udać i którzy wiedzą jak to zrobić.

Wsparcie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie można uzyskać w:

1.Ośrodku Pomocy Społecznej,

ul. Dworcowa 4,
62-050 Mosina,
tel. 61 819-26-87

2. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
ul. Słowackiego 8,
60-823 Poznań,
tel. 61 841-07-10

3. Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy,
ul. Poznańska 95,
62-006 Kobylnica,
tel. 618150363, fax. 618150369

4. Punkcie informacyjnym dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie
prowadzony przez Panią Helenę Zandecką,
ul. Dworcowa 4, Mosina,
poniedziałki od 13 - 14
sala nr 08

5. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
ul. Dworcowa 4, Mosina,
2 razy w miesiącu w środy, od godziny 17

6. Komisariacie Policji w Mosinie,
ul. Kolejowa 9
tel. 618414844

7. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"
al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa
infolinia 801 120 002

8. Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej
ul. Głogowska 27 (domofon 150)
60-702 Poznań
tel. 61 22 11 112