ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Programy i projekty realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie
← Powrót do strony głównej

Programy i projekty realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

Ikonka symbolizująca artykuł

Program"Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

2024-04-18
Logo MRPiPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, że Gmina Mosina otrzymała środki finansowe w kwocie 355 470,00zł   na realizację Programu Ministerstwa Rodziny, Pracyi Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego -edycja 2024, finansowanego w całości ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Czytaj całość artykułu "Program"Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024"

Załączniki:

 1. Program "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 (plik pdf 312KB)
 2. Plakat OW (plik pdf 1156KB)
 3. Regulamin (plik docx 146KB)
 4. Załącznik Nr 1 Karta zgłoszenia do Programu (plik docx 62KB)
 5. Załącznik Nr 2 Oświadczenie RODO art. 14 (plik docx 58KB)
 6. Załącznik Nr 3 Oświadczenie art. 13 (plik docx 57KB)
 7. Załącznik Nr 4 Oświadczenie o wspólnym zamieszkaniu (plik docx 55KB)
 8. Załącznik Nr 5 Oświadczenie (plik docx 49KB)
 9. Karta realizacji usług opieki wytchnieniowej (plik docx 60KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 - 2028

2024-02-16
Logo Flaga i Herb PL

Gmina Mosina realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028, który został ustanowiony Uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. r. (M. P. z 2023 r. poz. 881).

Czytaj całość artykułu "Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 - 2028"

Załączniki:

 1. PLAKAT PSD (plik pdf 1709KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

2024-01-08
Logo MRPiPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, że pozytywnie został rozpatrzony wniosek Gminy Mosina o środki finansowe w wyskości 703 700,00zł na realizację zadania z Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego ” - edycja 2024, finansowanego w całości ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Czytaj całość artykułu "„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024"

Załączniki:

 1. Program AOON (plik pdf 259KB)
 2. Regulamin (plik doc 207KB)
 3. Załącznik Nr 1 -Karta zgłoszenia (plik docx 73KB)
 4. Załącznik Nr 2 - Karta zakresu czynności (plik docx 53KB)
 5. Załącznik Nr 3 - oświadczenie (plik docx 51KB)
 6. Załącznik Nr 5 - oświadczenie RODO (plik docx 70KB)
 7. Załącnik Nr 5a - oświadczenie RODO/1 (plik docx 56KB)
 8. Załącznik Nr 6 - oświadczenie (plik docx 52KB)
 9. Harmonogram usług asystenta - załącznik Nr 7 (plik docx 52KB)
 10. Karta realizacji usług asystenckich - załącznik Nr 8 (plik doc 104KB)
 11. Ewidencja przebiegu pojazdu - załącznik Nr 9 (plik docx 108KB)
 12. Ewidencja biletów komunikacji publicznej/prawnej (plik docx 107KB)
 13. PLAKAT AOON 2024 (plik pdf 1155KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024

2023-08-21
logo-mrips

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Czytaj całość artykułu ""Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024"

Ikonka symbolizująca artykuł

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2023

2023-01-03
logo-mrips

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie informuje o przystąpieniu do realizacji Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" –edycja 2023, finansowanego z państwowego funduszu celowego -Fundusz Solidarnościowy.

Czytaj całość artykułu "Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2023"

Ikonka symbolizująca artykuł

Program "Posiłek w szkole i w domu"

2023-04-14
Logo Flaga i Herb PL

Program przygotowany został przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i wprowadzony uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 (M.P. z 2018 r. Poz.1007).

Czytaj całość artykułu "Program "Posiłek w szkole i w domu""

Ikonka symbolizująca artykuł

Program Opieka Wytchnieniowa - edycja 2022

2022-03-01
logo-mrips

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, że przystąpił do realizacji  Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022.

Program  adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do stopnia znacznego, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Czytaj całość artykułu "Program Opieka Wytchnieniowa - edycja 2022"

Załączniki:

 1. Regulamin OW 2022 (plik docx 95KB)
 2. Oświadczenia RODO ( załącznik 3 i 3a ) (plik docx 61KB)
 3. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej według skali FIM ( załącznik numer 2 ) (plik docx 63KB)
 4. Karta zgłoszenia Opieka Wytchnieniowa edycja 2022 (załącznik nr 1) (plik docx 58KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

2022-02-03
logo-mrips

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie informuje o przystąpieniu do realizacji Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” –edycja 2022, finansowanego z państwowego funduszu celowego -Fundusz Solidarnościowy.

Czytaj całość artykułu "Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej"

Załączniki:

 1. Regulamin korzystania z usług Asystenta Osobisitego Osoby Niepełnosprawnej. (plik docx 56KB)
 2. Karta zgłoszenia do Programu. (plik docx 47KB)
 3. Klauzula RODO - załącznik 5 i 5a do regulaminu. (plik docx 51KB)
 4. Karta potrzeb. (plik docx 42KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

NABÓR do Programu "Opieke wytchnieniowa" edycja 2022

2021-10-20
logo-mrips

Nabór do Programu „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2022

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 realizowanym w ramach Funduszu Solidarnościowego, prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia.

Czytaj całość artykułu "NABÓR do Programu "Opieke wytchnieniowa" edycja 2022"

Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór do Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2022

2021-10-20
logo-mrips

Nabór do Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej –edycja 2022

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022, realizowanym w ramach Funduszu Solidarnościowego, prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia.

Czytaj całość artykułu "Nabór do Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2022"

Ikonka symbolizująca artykuł

Program Opieka Wytchnieniowa -edycja 2021

2021-06-16
Logo Flaga i Herb PL

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, że Gmina Mosina przystąpiła do realizacji  Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Opieka Wytchnieniowa –edycja 2021

Adresatami świadczenia usługi opieki wytchnieniowej (uczestnikami Programu)
są członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad:

             1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

             2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem

                 równoważnym.   

Czytaj całość artykułu "Program Opieka Wytchnieniowa -edycja 2021"

Załączniki:

 1. Plakat OW (plik pdf 691KB)
 2. Regulamin OW (plik docx 73KB)
 3. Karta zgłoszenia do Programu (plik docx 57KB)
 4. Karta oceny stanu zdrowia wg zmodyfikowanej skali FIM (plik docx 56KB)
 5. Oświadczenie RODO art.13 (plik docx 57KB)
 6. Oświadczenie RODO art.14 (plik docx 57KB)
 7. Karta realizacji Programu (plik docx 58KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Program"Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej"edycja 2021

2021-05-18
logo-mrips

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie informuje o przystąpieniu do realizacji Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” –edycja 2021, finansowanego z państwowego funduszu celowego -Fundusz Solidarnościowy.
Podstawą prawną Programu jest art.7 ust.5 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym/Dz.U.z 2020r. poz.1787/.

Czytaj całość artykułu "Program"Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej"edycja 2021"

Załączniki:

 1. RODO (plik docx 14KB)
 2. Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej-edycja 2021 (plik docx 77KB)
 3. Plakat (plik pdf 763KB)
 4. Karta zgłoszenia do Programu (plik docx 42KB)
 5. Karta potrzeb (plik docx 42KB)
 6. Regulamin AOON (plik docx 51KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zintegrowany System Opieki i Teleopieki dla mieszkańców Gminy Mosina

2021-02-22

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, że Gmina Mosina przystąpiła do projektu „Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Wielkopolski”, z którego będą mogli korzystać także mieszkańcy gminy Mosina.

Projekt realizowany jest na terenie 8 gmin powiatu poznańskiego- tj. gmina Buk, Dopiewo, Komorniki, Kórnik, Kleszczewo, Stęszew, Suchy Las oraz Mosina.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Czytaj całość artykułu "Zintegrowany System Opieki i Teleopieki dla mieszkańców Gminy Mosina"

Załączniki:

 1. Informacja o Projekcie (plik pdf 226KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Program "Wspieraj Seniora"

2020-10-29

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, że przystąpiono do programu "Wspieraj Seniora", który skierowany jest do osób powyżej 70. roku życia. W szczególnych przypadkach wsparcie moga otrzymać również młodsi seniorzy.

Załączniki:

 1. Program (plik docx 13KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2019-2020

2019-12-20

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie uprzejmie informuje, że od stycznia 2020r będzie realizatorem rządowego programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej, realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Czytaj całość artykułu "Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2019-2020"

Załączniki:

 1. Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2019-2020 (plik docx 67KB)
 2. Karta zgłoszenia (plik docx 14KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Opieka wytchnieniowa - 2019

2019-08-06
Opieka wytchnieniowa - edycja 2019, realizowana w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Załączniki:

 1. Opieka wytchnieniowa - 2019 (plik docx 52KB)
 2. Opieka wytchnieniowa - 2019 (plik docx 55KB)
 3. Opieka wytchnieniowa - 2019 (plik doc 42KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

PROGRAM "POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU"

2019-02-01
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, iż w latach 2019-2023 realizowany będzie nowy program Posiłek w szkole i w domu.
Program został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. (MP z 2018 r. poz. 1007)
Jest to rządowy program - realizowany przez ministrów: rodziny, pracy i polityki społecznej oraz edukacji narodowej, który zastąpi dotychczasowy wieloletni program Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 ustanowiony Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 (MP z 2015 r., poz.821).
W ramach nowego programu przewidziane jest wsparcie finansowe gmin w zakresie udzielenia pomocy w formie m. in. posiłku oraz świadczenia pieniężnego.
Istotnym elementem programu będzie zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym gorącego posiłku.
Z tej formy wsparcia będą mogły skorzystać osoby i rodziny, spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej.
Zgodne z art. 7 w/wym. ustawy pomoc udzielana będzie m. in. z uwagi na sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwałą lub ciężką chorobę, przemoc w rodzinie, potrzebę ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzebę ochrony macierzyństwa lub wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudność w integracji cudzoziemców, trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm, narkomanię, zdarzenie losowe, klęskę żywiołową oraz przy spełnieniu kryterium dochodowe, (150 % obowiązującego kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej), tj.
792 zł dla osoby w rodzinie,
1051,50 zł dla osób samotnie gospodarujących.
Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej za dochód osoby samotnie gospodarującej lub rodziny uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zwrócenie uwagi czy w najbliższym otoczeniu zamieszkują osoby wymagające w/w wsparcia. Przyznanie pomocy nastąpi po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania potwierdzającego sytuację rodzinną i finansową danej osoby lub rodziny.
Ikonka symbolizująca artykuł

KODEKS ŚWIADOMEGO I AKTYWNEGO SENIORA

2019-01-02

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w okresie od lipca do października 2018 roku był realizowany projekt socjalny Kodeks świadomego i aktywnego seniora. Projekt skierowany był do osób starszych z terenu Gminy Mosina. Spotkanie z seniorami odbyło się w Mosińskim Ośrodku Kultury w Mosinie, ponadto pracownik socjalny przy współpracy z Funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Mosinie odwiedzili osoby starsze w ich miejscach zamieszkania w celu podniesienia świadomości osób w podeszłym wieku, zorganizowano również pokaz Zumba Glold dla Związku Emerytów i Rencistów z Mosiny.
Osobą odpowiedzialną za realizację projektu była Dorota Rakoczy - pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie. Projekt socjalny był realizowany w ramach specjalizacji II stopnia o specjalności Praca socjalna z osobami starszymi.
Szereg działań, które związane były z realizacją projektu, było przemyślane, odpowiadały na potrzeby, oczekiwania seniorów z gminy Mosina. W wyniku spotkań ze specjalistami, w tym z Policją, pielęgniarką, seniorzy podnieśli swoją wiedzę z zakresu działań profilaktyczno- edukacyjnych, w tym: bezpieczeństwa, zdrowia, wzrostu samooceny, zwiększenia aktywności oraz integracji społecznej. Wiedza ta stanowi dla osób starszych niebywałą wartość.
Seniorzy otrzymali ulotki informacyjne dotyczące aktywności i bezpieczeństwa.

Załączniki:

 1. KODEKS ŚWIADOMEGO I AKTYWNEGO SENIORA (plik pdf 465KB)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

ul. Dworcowa 3
62-050 Mosina
tel. (61)819-20-82

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności