ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Programy i projekty realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie ❯ Program"Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej"edycja 2021
← Powrót do strony głównej
← Powrót do wszystkich artykułów z menu "Programy i projekty realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie"

Programy i projekty realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

Ikonka symbolizująca artykuł

Program"Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej"edycja 2021

2021-05-18
logo-mrips

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie informuje o przystąpieniu do realizacji Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” –edycja 2021, finansowanego z państwowego funduszu celowego -Fundusz Solidarnościowy.
Podstawą prawną Programu jest art.7 ust.5 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym/Dz.U.z 2020r. poz.1787/.

Głównym celem Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego,

Gmina Mosina otrzymała środki finansowe w kwocie 215 118,00zł,  na zapewnienie usługi asystenta dla 9 osób, w tym dla 2 dzieci do 16 r.ż, 5 osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 2 osób z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Usługi świadczone są wyłącznie na rzecz osoby niepełnosprawnej i w szczególności mogą polegać na pomocy w:

 1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe),
 2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
 3. załatwianiu spraw urzędowych,
 4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami
 5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
 6. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

Limit godzin usług Asystenta wynosi:

         a)  na 1 uczestnika Programu nie więcej niż 60 godzin miesięcznie,

         b) na 1 dziecko niepełnosprawne z wymienionymi wskazaniami, a w przypadku    

             dorosłych osób niepełnosprawnych legitymujących się znacznym stopniem
             niepełnosprawności, którego rodzice lub osoby spokrewnione pobierają świadczenie

             pielęgnacyjne (tj. zrezygnowali ze świadczenia pracy) wynosi nie więcej niż 30
             godzin miesięcznie.     

Za udział w Programie uczestnik nie ponosi odpłatności.

Procedura przystąpienia do Programu

Osoba zainteresowana przystąpieniem do Programu jest zobowiązana dostarczyć do Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie ul. Dworcowa 4 następujące dokumenty:

1/  Kartę zgłoszenia do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2021

2/ Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności

3/ Podpisane oświadczenie RODO

4/Wypełnioną Kartę potrzeb

Dokumenty do wypełnienia znajdują się z załącznikach.

Szczegółowych informacji na temat Programu udzielają pracownicy socjalni pod numerem telefonu  61 8192 687, w poniedziałki od godziny 8.00 do 16.00, od wtorku do środy
w godzinach 7.00 do 15.00.

O przyznaniu usług  asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach Programu, będzie decydowała kolejność prawidłowo złożonych Kart zgłoszeń.

                    

Załączniki:

 1. RODO (plik docx 14KB)
 2. Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej-edycja 2021 (plik docx 77KB)
 3. Plakat (plik pdf 763KB)
 4. Karta zgłoszenia do Programu (plik docx 42KB)
 5. Karta potrzeb (plik docx 42KB)
 6. Regulamin AOON (plik docx 51KB)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

ul. Dworcowa 3
62-050 Mosina
tel. (61)819-20-82

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności