ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Programy i projekty realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie ❯ Program Opieka Wytchnieniowa -edycja 2021
← Powrót do strony głównej
← Powrót do wszystkich artykułów z menu "Programy i projekty realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie"

Programy i projekty realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

Ikonka symbolizująca artykuł

Program Opieka Wytchnieniowa -edycja 2021

2021-06-16
Logo Flaga i Herb PL

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, że Gmina Mosina przystąpiła do realizacji  Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Opieka Wytchnieniowa –edycja 2021

Adresatami świadczenia usługi opieki wytchnieniowej (uczestnikami Programu)
są członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad:

             1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

             2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem

                 równoważnym.   

Usługa opieki wytchnieniowej polega na czasowym odciążeniu bezpośrednich uczestników Programu od codziennych obowiązków sprawowania opieki i zapewnienia czasu na odpoczynek i regenerację sił.

Opieka wytchnieniowa realizowana jest w dwóch formach:

 1. świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego:
 1.  w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej lub
 2.  w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, jeżeli otrzyma

pozytywną opinię gminy    
 

 1. świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego:
 1. w ośrodku wsparcia
 2.  w ośrodku zapewniającym całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, wpisanym  do rejestru właściwego wojewody lub
 3.  w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, jeżeli otrzyma
   pozytywną  opinię gminy.   

Gmina Mosina otrzymała środki finansowe na realizację Programu w roku 2021 w łącznej kwocie 335 376,00zł,  na zapewnienie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego dla  17 osób dorosłych z orzeczeniem znacznego stopnia niepełnosprawności oraz 5  dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także w formie pobytu całodobowego dla 10 osób dorosłych z orzeczeniem znacznego stopnia niepełnosprawności oraz 4 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.           
Limit opieki wytchnieniowej na jednego uczestnika w formie pobytu dziennego wynosi do 240 godzin w trakcie trwania Programu, nie dłużej jednak niż 12 godzin  nieprzerwanej usługi, a pobytu całodobowego do 14 dni w skali roku.   
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie przyznając przedmiotową pomoc  w pierwszej kolejności uwzględni potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, która:

 1. ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną
 2. wymaga wysokiego poziomu wsparcia
 3. stale przebywa w domu tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

  Procedura przystąpienia do Programu

  Członek rodziny lub opiekun osoby niepełnosprawnej zainteresowany przystąpieniem do Programu jest zobowiązany dostarczyć do Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie ul. Dworcowa 4, następujące dokumenty:

  1/Karta zgłoszenia do Programu Opieka Wytchnieniowa –edycja 2021

  2/Karta oceny stanu zdrowia wg zmodyfikowanej skali FIM

  3/Orzeczenie o niepełnosprawności lub dokument równoważny

  4/Oświadczenia RODO

  Dokumenty konieczne do ubiegania się o udział w Programie Opieka Wytchnieniowa-edycja 2021 znajdują się w załącznikach, można pobrać na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej www.ops.mosina.pl lub osobiście w siedzibie Ośrodka ul. Dworcowa 4 Mosina.
  Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni w poniedziałki w godzinach 8.00-16.00, od wtorku do piątku       w godzinach 7.00-15.00 pod numerami telefonu 61 8192687 lub 61 8192082 w. 14, 15, 16. 
  Z uwagi na wysokość kwoty przyznanej na realizację Programu Opieka Wytchnieniowa-edycja 2021 i konieczność wyłonienia wykonawcy usługi w ramach ustawy prawo zamówień publicznych, realizacja zadania rozpocznie się po zakończeniu procedury i wyłonieniu wykonawcy.

                                                                               Zapraszamy do skorzystania z oferty

                                                                                                                  OPS Mosina

Załączniki:

 1. Plakat OW (plik pdf 691KB)
 2. Regulamin OW (plik docx 73KB)
 3. Karta zgłoszenia do Programu (plik docx 57KB)
 4. Karta oceny stanu zdrowia wg zmodyfikowanej skali FIM (plik docx 56KB)
 5. Oświadczenie RODO art.13 (plik docx 57KB)
 6. Oświadczenie RODO art.14 (plik docx 57KB)
 7. Karta realizacji Programu (plik docx 58KB)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

ul. Dworcowa 3
62-050 Mosina
tel. (61)819-20-82

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności