Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

Powrót

NABÓR do Programu "Opieke wytchnieniowa" edycja 2022

Data publikacji: 2021-10-20

logo-mrips

Nabór do Programu „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2022

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 realizowanym w ramach Funduszu Solidarnościowego, prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia.

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program  adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do stopnia znacznego, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania przez opiekuna całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną.

Pomoc przyznawana w postaci opieki wytchnieniowej jest bezpłatna.

Ważne!!!

Z uwagi na krótki termin składania wniosków do Wojewody osoby zainteresowane udziałem w Programie, proszone są o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mosinie telefonicznie/ tel. 618192082/ lub mailowo/ops@ops.mosina.pl/  do dnia 22 października 2021r. do  godz. 10.00.