ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Programy i projekty realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie ❯ Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej
← Powrót do strony głównej
← Powrót do wszystkich artykułów z menu "Programy i projekty realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie"

Programy i projekty realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

Ikonka symbolizująca artykuł

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

2022-02-03
logo-mrips

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie informuje o przystąpieniu do realizacji Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” –edycja 2022, finansowanego z państwowego funduszu celowego -Fundusz Solidarnościowy.

Głównym celem Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji  i edukacji,
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie niepełnosprawności

     a) o stopniu znacznym lub

     b) o stopniu umiarkowanym

         c) traktowane na równi do wymienionych w pkt a i b (określone w art. 5 oraz  art. 62
                ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
                zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Usługi świadczone są wyłącznie na rzecz osoby niepełnosprawnej i w szczególności mogą polegać na pomocy w:

 1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe      i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia  i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe),
 2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
 3. załatwianiu spraw urzędowych,
 4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami
 5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
 6. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

Limit godzin usług Asystenta wynosi:

 1.  840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
 2. 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 3. 360 godzin rocznie dla:
  1. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  2. dzieci do 16 r.ż z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji  oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

    

Za udział w Programie uczestnik nie ponosi odpłatności.

Procedura przystąpienia do Programu

Osoba zainteresowana przystąpieniem do Programu jest zobowiązana dostarczyć do Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie           ul. Dworcowa 4 następujące dokumenty:

1/  Kartę zgłoszenia do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2022,

2/ Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności,

3/ Podpisane klauzule RODO - załącznik 5 i 5a do regulaminu,

4/Wypełnioną Kartę potrzeb

W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. Zm.) i inne usługi finansowane  w ramach funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie.

Regulamin oraz dokumenty do wypełnienia znajdują się w załącznikach.

Szczegółowych informacji na temat Programu udzielają pracownicy socjalni pod numerem telefonu  61 8192 687, w poniedziałki od godziny 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku
w godzinach 7.00 do 15.00.

 

                                      Lidia Skupin – Wójtowska                                                                                                                    

                                                                                                               Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                               w Mosinie

Załączniki:

 1. Regulamin korzystania z usług Asystenta Osobisitego Osoby Niepełnosprawnej. (plik docx 56KB)
 2. Karta zgłoszenia do Programu. (plik docx 47KB)
 3. Klauzula RODO - załącznik 5 i 5a do regulaminu. (plik docx 51KB)
 4. Karta potrzeb. (plik docx 42KB)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

ul. Dworcowa 3
62-050 Mosina
tel. (61)819-20-82

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności