ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Programy i projekty realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie ❯ Program Opieka Wytchnieniowa - edycja 2022
← Powrót do strony głównej
← Powrót do wszystkich artykułów z menu "Programy i projekty realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie"

Programy i projekty realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

Ikonka symbolizująca artykuł

Program Opieka Wytchnieniowa - edycja 2022

2022-03-01
logo-mrips

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, że przystąpił do realizacji  Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022.

Program  adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do stopnia znacznego, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Usługa opieki wytchnieniowej polega na czasowym odciążeniu opiekunów sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki  oraz zapewnieniu czasu na odpoczynek i regenerację.

Opieka wytchnieniowa realizowana jest w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Gmina Mosina otrzymała środki finansowe na realizację Programu w roku 2022 w łącznej kwocie 384 000,00zł,  na zapewnienie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego dla  35 osób dorosłych z orzeczeniem znacznego stopnia niepełnosprawności (lub orzeczenie traktowane na równi) oraz 5  dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Limit opieki wytchnieniowej na jednego uczestnika w formie pobytu dziennego wynosi 240 godzin w trakcie trwania Programu.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie przyznając przedmiotową pomoc  w pierwszej kolejności uwzględni potrzeby opiekunów dzieci lub osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które mają niepełnosprawność sprzężoną/złożoną, wymagają wysokiego poziomu wsparcia, stale przebywają w domu i nie korzystają ze wsparcia w innej formie.  

Zgłoszenie do usługi opieki wytchnieniowej:

W celu zgłoszenia osoby niepełnosprawnej do Programu członek rodziny lub opiekun dostarcza do Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie ul. Dworcowa 4, następujące dokumenty:

1/ Kartę zgłoszenia do Programu Opieka Wytchnieniowa –edycja 2022

2/ Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – skali FIM

3/ Orzeczenie o niepełnosprawności lub dokument równoważny

4/ Oświadczenia RODO

Dokumenty konieczne do ubiegania się o udział w Programie Opieka Wytchnieniowa - edycja 2022 znajdują się w załącznikach, można pobrać na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej www.ops.mosina.pl lub osobiście w siedzibie Ośrodka ul. Dworcowa 4 Mosina. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni w poniedziałki w godzinach 8.00-16.00, od wtorku do piątku w godzinach 7.00-15.00 pod numerami telefonu 61 8192687 lub 61 8192082 w. 14, 15, 16. 

Z uwagi na wysokość kwoty przyznanej na realizację Programu Opieka Wytchnieniowa-edycja 2022 i konieczność wyłonienia wykonawcy usługi w ramach ustawy prawo zamówień publicznych, realizacja zadania rozpocznie się po zakończeniu procedury i wyłonieniu wykonawcy.

                                                                             Zapraszamy do skorzystania z oferty

                                                                                                                OPS Mosina

 

 

Załączniki:

  1. Regulamin OW 2022 (plik docx 95KB)
  2. Oświadczenia RODO ( załącznik 3 i 3a ) (plik docx 61KB)
  3. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej według skali FIM ( załącznik numer 2 ) (plik docx 63KB)
  4. Karta zgłoszenia Opieka Wytchnieniowa edycja 2022 (załącznik nr 1) (plik docx 58KB)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

ul. Dworcowa 3
62-050 Mosina
tel. (61)819-20-82

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności