ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Programy i projekty realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie ❯ „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024
← Powrót do strony głównej
← Powrót do wszystkich artykułów z menu "Programy i projekty realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie"

Programy i projekty realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

Ikonka symbolizująca artykuł

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

2024-01-08
Logo MRPiPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, że pozytywnie został rozpatrzony wniosek Gminy Mosina o środki finansowe w wyskości 703 700,00zł na realizację zadania z Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego ” - edycja 2024, finansowanego w całości ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

1) dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Procedura przystąpienia do Programu

Osoba zainteresowany przystąpieniem do Programu „Asystent osobisty osoby  z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 jest zobowiązany dostarczyć do Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie ul. Dworcowa 3, następujące dokumenty:

1) Kartę zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego ”- edycja 2024 (zał. Nr 1 do Regulaminu),

2) orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub traktowane na równi, zgodnie z art. 5 oraz  art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w przypadku dzieci orzeczenia o niepełnosprawności wraz ze wskazaniami,

3) oświadczenia RODO (załącznik Nr 5 i 5a do Regulaminu),

4) Kartę zakresu czynności (załącznik Nr 2 do Regulaminu),

5) dwa oświadczenia (załącznik Nr 3 i 6 do Regulaminu).

 

Dokumenty konieczne do ubiegania się o udział w Programie można pobrać na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej www.ops.mosina.pl lub osobiście w siedzibie Ośrodka ul. Dworcowa 3, 62-050 Mosina. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni w poniedziałki w godzinach 8.00-16.00, od wtorku do piątku  w godzinach 7.00-15.00 pod numerami telefonu 61 8192687 lub 61 8192082 w. 12, 14, 15, 16.                                                                                  

Załączniki:

 1. Program AOON (plik pdf 259KB)
 2. Regulamin (plik doc 207KB)
 3. Załącznik Nr 1 -Karta zgłoszenia (plik docx 73KB)
 4. Załącznik Nr 2 - Karta zakresu czynności (plik docx 53KB)
 5. Załącznik Nr 3 - oświadczenie (plik docx 51KB)
 6. Załącznik Nr 5 - oświadczenie RODO (plik docx 70KB)
 7. Załącnik Nr 5a - oświadczenie RODO/1 (plik docx 56KB)
 8. Załącznik Nr 6 - oświadczenie (plik docx 52KB)
 9. Harmonogram usług asystenta - załącznik Nr 7 (plik docx 52KB)
 10. Karta realizacji usług asystenckich - załącznik Nr 8 (plik doc 104KB)
 11. Ewidencja przebiegu pojazdu - załącznik Nr 9 (plik docx 108KB)
 12. Ewidencja biletów komunikacji publicznej/prawnej (plik docx 107KB)
 13. PLAKAT AOON 2024 (plik pdf 1155KB)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

ul. Dworcowa 3
62-050 Mosina
tel. (61)819-20-82

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności