ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Masz problem? Zwróć się do...
← Powrót do strony głównej

Masz problem? Zwróć się do...

Ikonka symbolizująca artykuł

Masz problem z:

- uzależnieniami,
- przemocą w rodzinie,
- jesteś osobą niepełnosprawną, długotrwale chorą lub starszą,
- masz problemy opiekuńczo- wychowawcze z dziećmi,
- jesteś osobą bezrobotną,
- lub osobą bezdomną

Skorzystaj z pomocy poniższych instytucji:

1. Problemy z uzależnieniami:

a) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Dworcowa 4
62-050 Mosina
(spotkania 2 razy w miesiącu w środy - po ustaleniu przez Komisję od godziny 15.00 tel. 61 898 1313)

b) Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Dworcowa 4
62-050 Mosina
tel. 61 8 192 687, 61 8 192 082
godziny przyjęć pracowników socjalnych: poniedziałki 8-10, 14-16,
wtorek-piątek 7-9, 13-15

c) Punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin prowadzony przez psychologa w budynku Mosińskiego Ośrodka Kultury w Mosinie przy ul. Dworcowej 4 czynny: każdą środę od godz. 15:00 do godz. 18:00 s. nr 08

d) Punkt informacyjno - konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin prowadzony jest przez psychologa w budynku Mosińskiego Ośrodka Kultury w Mosinie przy ul. Dworcowej 4 czynny: w poniedziałki od godz. 11:30 do 14:30 s. nr 08

e) Dzieci pochodzące z rodzin, w których występuje problem uzależnienia w rodzinie oraz inne problemy społeczny mogą uczęszczać do świetlic opiekuńczo - wychowawczych (wykaz świetlic opiekuńczo - wychowawczych z ternu gminy Mosina w zakładce Profilaktyka alkoholowa).

f) Najbliższe poradnie leczenia uzależnień :

- CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ
al. Marcinkowskiego 21, 61-745 Poznań-Stare Miasto
Telefon do rejestracji: 618557354
Telefon: 618557354

- NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIEŃ" PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIEŃ
pl. Kolegiacki 12a, 61-841 Poznań-Stare Miasto
Telefon do rejestracji: 061 8528-538
Telefon: 061 8528-538

- NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA PORADNIA LITEWSKA
ul. Litewska 8, 60-605 Poznań-Jeżyce
Telefon do rejestracji: (061) 8484185
Telefon: (061) 8484185

- OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIEŃ ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ S. C
ul. św. Marcin 39 4, 61-806 Poznań
Telefon do rejestracji: 618536184
Telefon: 618536184

- OŚRODEK PSYCHOTERAPII DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH RODZIN ZMIANA
PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIEŃ
ul. Lindego 4-6, 60-573 Poznań-Jeżyce
Telefon do rejestracji: 61 2231- 257, 799- 871- 330
Telefon: 509-620-768, 602 680 931

- OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA "ŚRÓDKA-RATAJE" MAŁGORZATA BŁASZCZYK - WITT I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ - P-Ń - NOWE MIASTO
os. Piastowskie 81, 61-159 Poznań-Nowe Miasto
Telefon do rejestracji: 61-877-28-73
Telefon: 61-877-28-73

- STOWARZYSZENIE MONAR PORADNIA PROFILAKTYKI, LECZENIA I TERAPII UZALEŻNIEŃ W POZNANIU
PORADNIA MONAR
ul. Michała Sobieskiego 2, 60-579 Poznań-Jeżyce
Telefon do rejestracji: 61 868 72 27
Telefon: 61 868 72 27

- ZAKŁAD LECZENIA UZALEŻNIEŃ W CHARCICACH
PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
ul. Małeckiego 11, 60-706 Poznań-Grunwald
Telefon do rejestracji: 618664958
Telefon: 618664958

- GABINETY LEKARSKIE MEDICOR
PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ
Pl. Paderewskiego 4, 64-000 Kościan
Telefon do rejestracji: 65 5 110 300
Telefon: 65 5 110 300

- WOJEWÓDZKI SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY IM. OSKARA BIELAWSKIEGO W KOŚCIANIE
PORADNIA UZALEŻNIEŃ
ul. Bernardyńska 4, 64-000 Kościan
Telefon do rejestracji: (065)5121266
Telefon: (065)5121266

2. Przemoc w rodzinie

a) Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Mosinie, ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina

b) Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Dworcowa 4
62-050 Mosina
tel. 61 8 192 687, 61 8 192 082
godziny przyjęć pracowników socjalnych: poniedziałki 8-10, 14-16,
wtorek-piątek 7-9, 13-15

c) Komisariat Policji w Mosinie
ul. Kolejowa 13A
62-050 Mosina
tel. interwencyjny: 500 107 120

d) Punkt terapeutyczny dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie prowadzony przez psychologa w budynku Mosińskiego Ośrodka Kultury w Mosinie przy ul. Dworcowej 4 czynny: w poniedziałki: od godz. 10:30 do 11:30 s. nr 08

e) Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej
ul. Głogowska 27 (domofon 150)
60-702 Poznań
tel. 61 22 11 112

f) Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy,
ul. Poznańska 95,
62-006 Kobylnica,
tel. 618150363, fax. 618150369

g) Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"
al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa
infolinia 801 120 002

3. Osoby niepełnosprawne/ przewlekle chore/starsze

a) Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Dworcowa 4
62-050 Mosina
tel. 61 8 192 687, 61 8 192 082
godziny przyjęć pracowników socjalnych: poniedziałki 8-10, 14-16,
wtorek-piątek 7-9, 13-15

b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu
ul. Słowackiego 8
60-823 Poznań
tel.: (61) 841 07 10

c) Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Słowackiego 8
60-823 Poznań
tel. 61 841 07 05, 61 841 07 06

d) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Al. Jana Pawła II 13
00-828 Warszawa
tel. 22 50 55 500
Oddział Wielkopolska
ul. Lindego 6
60-573 Poznań
tel. 61 66 64 617

e) Placówki służby zdrowia z terenu gminy Mosina:

- "MEDICOMPLEX"
MEDICOMPLEX
ul. Dworcowa 3, 62-050 Mosina
Telefon do rejestracji: 618192272
Telefon: 618192272

- NZOZ PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO PECMED
PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ
ul. Główna 18, 62-053 Pecna
Telefon do rejestracji: (0-61)813-78-26
Telefon: (0-61)813-78-26

- PRZYCHODNIA LEKARSKA MEDICA
GABINET LEKARZA POZ
ul. Główna 50, 62-053 Pecna
Telefon do rejestracji: 61 28 21 695
Telefon: 61 28 21 695

- PRZYCHODNIE MEDYCZNE ANDRZEJ TURAJSKI
PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO
ul. Krotowskiego 15, 62-050 Mosina
Telefon: 508193495

- VIS MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO
pl.20 Października 17, 62-050 Mosina
Telefon: 61 4380 120

- VIS MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO
ul. Garbarska 8, 62-050 Mosina
Telefon do rejestracji: 61 8132 411
Telefon: 61 4380 120

- NIEPUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BABKACH
GABINET LEKARZA POZ
Babki 4C, 61-160 Babki
Telefon do rejestracji: 61 893-99-88
Telefon: 61 893-99-88

- NIEPUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BABKACH
GABINET LEKARZA POZ
ul. Kórnicka 8C, 62-022 Świątniki
Telefon do rejestracji: 61 642 50 92
Telefon: 61 642 50 92

- "MEDICOMPLEX"
PORADNIA LEKARZA POZ - KROSNO
ul. Nektarowa 1, 62-050 Krosno
Telefon do rejestracji: 618192272
Telefon: 618192272

4. Problemy opiekuńczo - wychowawcze z dziećmi:

a) Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Dworcowa 4
62-050 Mosina
tel. 61 8 192 687, 61 8 192 082
godziny przyjęć pracowników socjalnych: poniedziałki 8-10, 14-16,
wtorek-piątek 7-9, 13-15

b) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Puszczykowie
ul. J. Żupańskiego 2
62-040 Puszczykowo
tel. 612245 168

c) Sąd Rejonowy w Śremie
Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Franciszkańska 4
63-100 Śrem
tel. 61 28 21 410

d) Zespól Kuratorskiej Służby Sądowej
ul. Mickiewicza 20
63-100 Śrem
tel. 61 28 21 433

e) Pedagog/ psycholog działający w szkołach na terenie gminy Mosina

f) Świetlice opiekuńczo - wychowawcze (wykaz świetlic opiekuńczo - wychowawczych z ternu gminy Mosina w zakładce Profilaktyka alkoholowa).

5. Osoby bezrobotne:

a) Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
ul. Czarnieckiego 9
61-538 Poznań
tel. 61 8345-640, faks 61 8339-808

b) Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Dworcowa 4
62-050 Mosina
tel. 61 8 192 687, 61 8 192 082
godziny przyjęć pracowników socjalnych: poniedziałki 8-10, 14-16,
wtorek-piątek 7-9, 13-15

c) Gminne Centrum Informacji
ul. Dworcowa 3
62-050 Mosina
tel. 61 8192 - 746

6. Osoby bezdomne:

a) Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Dworcowa 4
62-050 Mosina
tel. 61 8 192 687, 61 8 192 082
godziny przyjęć pracowników socjalnych: poniedziałki 8-10, 14-16,
wtorek-piątek 7-9, 13-15

b) Straż Miejska w Mosinie
ul. Krotowskiego 16
62-050 Mosina
tel. 501 467 312

c) Komisariat Policji w Mosinie
ul. Kolejowa 13A
62-050 Mosina
tel. interwencyjny: 500 107 120

d) Wykaz placówek dla osób bezdomnych, z którymi współpracuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie:

- Schronisko św. Brata Alberta
ul. Widłakowa 3,
61-680 Poznań
tel. 61 823 81 50

- Dom Charytatywny Przystań
ul. Krańcowa 10, 61021 Poznań
tel. 668 162 697

- Pogotowie Społeczne - schronisko ul. Starołęcka 36/38
ul. Starołęcka 36/38 61-361 Poznań
tel. 61 887 66 23

- Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu Schronisko "Mar-Kot"
ul. Pogodna 55, 60131 Poznań
tel. 668 404 792

- Stowarzyszenie MONAR Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Rożnowicach
Rożnowice 33, 64-610 Rogoźno
tel. 67 267 13 01

- Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Błońsko 37A, 64-308 Jabłonna
tel. 61 444 30 01

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

ul. Dworcowa 3
62-050 Mosina
tel. (61)819-20-82

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności