Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

Plan postępowań na rok 2023

Data publikacji: 2023-03-03

Załączniki:

 1. Plan postępowań - 2023 r. (plik pdf 400KB)

Plan postępowań-aktualizacja.

Data publikacji: 2022-07-13

Załączniki:

 1. Plan postępowań - aktualizacja. (plik pdf 321KB)

Plan postępowań na 2022r.

Data publikacji: 2022-01-19

Załączniki:

 1. Plan postępowań 2022 - uaktualniony. (plik pdf 351KB)

Ogłoszenie

Data publikacji: 2021-07-07

Logo Flaga i Herb PL

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, że w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 istnieje możliwość zawarcia umowy na pobyt osoby niepełnosprawnej w ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym w ramach świadczenia usług opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa realizowana jest w oparciu o Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, do którego Gmina Mosina przystąpiła na podstawie uchwały Nr XLIII/355/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 marca 2021 r.

Czytaj całość publikacji "Ogłoszenie"

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH JEDNOSTKI NA 2021R.

Data publikacji: 2021-03-03

Załączniki:

 1. Plan zamówień publicznych na 2021r. (plik pdf 196KB)
 2. Aktualizacja planu zamówień publicznych na 2021 rok (plik pdf 36KB)

Platforma zakupowa

Data publikacji: 2021-03-02

Link do Platformy zakupowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie:

https://platformazakupowa.pl/pn/ops_mosina

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI PONIŻEJ 750.000 EURO

Data publikacji: 2020-12-01

OPS-OR.252.3.2020.LSW Mosina, dnia 01.12.2020 r.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE
O WARTOŚCI PONIŻEJ 750.000 EURO

Działając na podstawie art. 138o. ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.),
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina,
woj. wielkopolskie, tel. 0-61 8192082, faks 0-61 8192082,

ogłasza zamówienie publiczne

na świadczenie usług opiekuńczych
na rzecz uprawnionych mieszkańców Gminy Mosina
w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Czytaj całość publikacji "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI PONIŻEJ 750.000 EURO"

Załączniki:

 1. Procedura udzielenia zamówienia (plik doc 270KB)
 2. Informacja o zawarciu umowy (plik pdf 208KB)

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi opiekuńcze o wartości poniżej 750.000 EURO

Data publikacji: 2020-11-09

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi opiekuńcze o wartości poniżej 750.000 EURO na rzecz uprawnionych mieszkańców Gminy Mosina w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.


Czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o zamówieniu na usługi opiekuńcze o wartości poniżej 750.000 EURO"

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu na usługi opiekuńcze o wartości poniżej 750.000 EURO (plik doc 40KB)
 2. Procedura udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług opiekuńczych (plik doc 176KB)
 3. Informacja o unieważnieniu procedury (plik pdf 174KB)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI PONIŻEJ 750.000 EURO w ramach Programu Rządowego Opieka Wytchnieniowa-edycja 2020

Data publikacji: 2020-06-16

Działając na podstawie art. 138o. ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2019 poz. 1843), Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina, woj. wielkopolskie, tel. 0-61 8192082, faks 0-61 8192082,

ogłasza zamówienie publiczne

na świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w ramach Programu Opieka wytchnieniowa - edycja 2020 na rzecz uprawnionych mieszkańców Gminy Mosina
w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Czytaj całość publikacji "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI PONIŻEJ 750.000 EURO w ramach Programu Rządowego Opieka Wytchnieniowa-edycja 2020"

Załączniki:

 1. PROCEDURA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (plik docx 26KB)
 2. ZAŁĄCZNIKI DO PROCEDURY (plik docx 31KB)
 3. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 497KB)
 4. INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (plik pdf 231KB)

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - 2020r

Data publikacji: 2020-02-18

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH JAKIE OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MOSINIE PRZEWIDUJE PRZEPROWADZIĆ W 2020 ROKU

Czytaj całość publikacji "PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - 2020r"

Ogłoszenie na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz uprawnionych mieszkańców Gminy Mosina w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

Data publikacji: 2019-11-18

OPS-OR.252.4.2019.LSW Mosina, dnia 18.11.2019 r.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE
O WARTOŚCI PONIŻEJ 750.000 EURO

Działając na podstawie art. 138o. ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina,
woj. wielkopolskie, tel. 0-61 8192082, faks 0-61 8192082,

ogłasza zamówienie publiczne

na świadczenie usług opiekuńczych
na rzecz uprawnionych mieszkańców Gminy Mosina
w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Czytaj całość publikacji "Ogłoszenie na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz uprawnionych mieszkańców Gminy Mosina w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku."

Załączniki:

 1. Załącznik - procedura udzielenia zamówienia (plik doc 174KB)
 2. Informacja o wyborze najkorzystaniejszej oferty (plik pdf 716KB)
 3. Informacja o udzieleniu zamówienia (plik pdf 238KB)

Ogłoszenie na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz uprawnionych mieszkańców Gminy Mosina w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

Data publikacji: 2019-11-12

OPS-OR.252.3.2019.LSW Mosina, dnia 12.11.2019 r.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE
O WARTOŚCI PONIŻEJ 750.000 EURO

Działając na podstawie art. 138o. ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina,
woj. wielkopolskie, tel. 0-61 8192082, faks 0-61 8192082,

ogłasza zamówienie publiczne

na świadczenie usług opiekuńczych
na rzecz uprawnionych mieszkańców Gminy Mosina
w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Czytaj całość publikacji "Ogłoszenie na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz uprawnionych mieszkańców Gminy Mosina w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku."

Załączniki:

 1. Załącznik - procedura udzielenia zamówienia (plik doc 176KB)
 2. Informacja o unieważnieniu procedury (plik pdf 157KB)

Ogłoszenie na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz uprawnionych mieszkańców Gminy Mosina w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

Data publikacji: 2019-11-04

OPS-OR.252.2.2019.LSW Mosina, dnia 28.10.2019 r.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE
O WARTOŚCI PONIŻEJ 750.000 EURO

Działając na podstawie art. 138o. ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina,
woj. wielkopolskie, tel. 0-61 8192082, faks 0-61 8192082,

ogłasza zamówienie publiczne

na świadczenie usług opiekuńczych
na rzecz uprawnionych mieszkańców Gminy Mosina
w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Czytaj całość publikacji "Ogłoszenie na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz uprawnionych mieszkańców Gminy Mosina w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku."

Załączniki:

 1. Załącznik - procedura udzielenia zamówienia (plik doc 171KB)
 2. Wyjaśnienie (plik pdf 337KB)
 3. Uniważnienie procedury (plik pdf 154KB)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE w ramach Programu Opieka wytchnieniowa - edycja 2019, które zostało opublikowane w BIP Urzędu Miejskiego w Mosinie dnia 10.07.2019r.

Data publikacji: 2019-08-02

I. TERMIN SKŁADANIA OFERT UWZGLĘDNIAJĄCY CZAS NIEZBĘDNY DO PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY:

Oferty należy złożyć w zamkniętym opakowaniu w terminie do dnia 17.07.2019 r. godz. 10.00 (sekretariat OPS w Mosinie).
Szczegółowy opis sposobu przygotowania ofert oraz warunki udziału w postępowaniu zawiera procedura udzielenia niniejszego zamówienia, stanowiąca załącznik do ogłoszenia.

Czytaj całość publikacji "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE w ramach Programu Opieka wytchnieniowa - edycja 2019, które zostało opublikowane w BIP Urzędu Miejskiego w Mosinie dnia 10.07.2019r."

Załączniki:

 1. PROCEDURA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (plik doc 68KB)
 2. ZAŁĄCZNIKI DO PROCEDURY (plik doc 64KB)
 3. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (plik pdf 474KB)

Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym dla dziecka, które zostało ogłoszone 8.05.2019r. w zakładce NABORY NA STANOWISKO

Data publikacji: 2019-08-02

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie poszukuje 1 osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym dla dziecka

Czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym dla dziecka, które zostało ogłoszone 8.05.2019r. w zakładce NABORY NA STANOWISKO"

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym dla dziecka (plik docx 12KB)