ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Nabory na stanowiska ❯ Psycholog w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym w Mosinie
← Powrót do strony głównej
← Powrót do wszystkich artykułów z menu "Nabory na stanowiska"

Nabory na stanowiska

Ikonka symbolizująca artykuł

Psycholog w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym w Mosinie

2019-11-15
Oferta na usługę psychologa w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym w Mosinie

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie zaprasza do składania ofert na usługę psychologa w Punkcie Informacyjno- Konsultacyjnym w Mosinie.

Świadczenie usług z zakresu pomocy psychologicznej dla osób współuzależnionych i zagrożonych uzależnieniem a także ofiar przemocy domowej i ich sprawców w ramach zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Praca na podstawie umowy - zlecenia od 1 stycznia 2020r
Wymagane dokumenty:
1. Curriculum Vitea.
2. Kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe.
3. Inne dokumenty poświadczające ewentualne doświadczenie zawodowe lub ukończone kursy czy szkolenia.
4. oświadczenia kandydata na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych ( druk w załączeniu).


Zakres zadań na stanowisku psychologa:
1. Prowadzenie porad i konsultacji indywidualnych dla osób uzależnionych od alkoholu oraz osób współuzależnionych.
2. Motywowanie i informowanie zarówno o możliwościach podjęcia leczenia osób uzależnionych jak i terapii osób współuzależnionych.
3. Udzielanie pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób dotkniętych problemem uzależnień lub przemocy domowej oraz członkom ich rodzin.
4. Udzielenie pomocy psychologicznej osobom w kryzysie emocjonalnym.
5. Prowadzenie grup wsparcia.
6. Przekazywanie informacji na temat możliwości pomocy ofiarom przemocy domowej, ich uprawnień oraz danych instytucji realizujących programy terapeutyczne dla ofiar przemocy.
7. Prowadzenie dokumentacji udzielanych porad.
8. Stała współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mosinie oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mosinie.


Osoby spełniające powyższe wymagania zapraszamy do składania ofert.
Oferty zawierające wymienione dokumenty należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mosinie ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina, pokój nr 37 lub pocztą w kopercie z dopiskiem Psycholog w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym w terminie do
10 grudnia 2019r.
Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Załączniki:

  1. Oswiadczenie osoby rekrutowanej (plik doc 43KB)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

ul. Dworcowa 3
62-050 Mosina
tel. (61)819-20-82

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności