Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

Czyste Powietrze

Data publikacji: 2022-08-17

CZYSTE POWIETRZE” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości

powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła

 i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych

przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego, podwyższonego i najwyższego

poziomu dofinansowania.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

• Właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub

• Wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

 

Program obejmuje trzy grupy beneficjentów:

 

-  uprawnionych do podstawowego poziomu finansowania

Osoby których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł,

- uprawnionych do podwyższonego poziomu finansowania osoby których

przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

1 564 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub

2 189 zł (gospodarstwo jednoosobowe),

- Uprawnionych do podwyższonego poziomu finansowania, osoby których przeciętny

miesięczny dochód nie przekracza:

900 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub

1 260 zł (gospodarstwo jednoosobowe).

Komunikat dot. zaświadczeń do Programu "Czyste Powietrze"

Data publikacji: 2021-08-03

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przypomina o corocznej przerwie w wydawaniu przez gminy zaświadczeń o dochodach dla osób fizycznych, które to osoby lub członkowie ich gospodarstwa domowego uzyskują dochody z gospodarstwa rolnego. Zaświadczenie o dochodach jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o podwyższony poziom dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”. Wydawanie dokumentu w tym przypadku będzie wstrzymane od 1 sierpnia do dnia publikacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obwieszczenia o podatku rolnym.

Załączniki:

  1. Komunikat (plik pdf 155KB)

Program

Data publikacji: 2021-01-15

Osoby fizyczne, które zamierzają składać wnioski o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu „Czyste powietrze” powinny uzyskać zaświadczenie
o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej.

Czytaj całość publikacji "Program "

Załączniki:

  1. Rozporządzenie-wzór zaświadczenia (plik pdf 542KB)
  2. Formularz informacyjny RODO (plik doc 50KB)