Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie

Powrót

Program

Data publikacji: 2021-01-15

Osoby fizyczne, które zamierzają składać wnioski o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu „Czyste powietrze” powinny uzyskać zaświadczenie
o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej.

2 października 2020r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Klimatu w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U z 2020 r. poz. 1713).

W związku z powyższym informujemy, iż Ośrodek Pomocy Społeczne w Mosinie Dział Świadczeń Rodzinnych wydaje takie zaświadczenia, niezbędne do uzyskania dofinansowania w ramach programu „Czyste powietrze”.

Aby uzyskać zaświadczenie należy wypełnić wniosek (części od I-IV)o wydanie takiego zaświadczenia dostępny w powyższym bądź pobrać w wersji papierowej w Dziale Świadczeń Rodzinnych.

Więcej informacji na temat wydawania zaświadczeń udzielamy telefoniczne pod numerem tel. 61 8 98 13 13.

Załączniki:

  1. Rozporządzenie-wzór zaświadczenia (plik pdf 542KB)
  2. Formularz informacyjny RODO (plik doc 50KB)